23 apr 2020 klocka 08.45 - 15.40

Inställt - PLAN 33 – Tema detaljplanering

PLAN 33 är en dag för alla kommunala tjänstepersoner som arbetar med PBL i bygglov-detaljplan-översiktsplan. Årets tema är detaljplanering. Nytt datum kommer.

PLAN 33 är en del av Länsstyrelsens stat-kommundialog och värdkommun denna gång är Ystads kommun.

Länsstyrelsen Skåne kommer bland annat att ge en bild av läget-i-länet med fokus på detaljplanering, ett pass om ändring av detaljplan och exempel på rättsfall kopplat till detaljplanering. Ystads kommun ger en stadsvandring i området kring Ystads arena, som är ett centralt omvandlingsområde i Ystad. Boverket berättar om digitalisering och standardisering av detaljplaner.

Framförallt ska PLAN 33 ge oss möjlighet att lära känna varandra, nätverka och utbyta erfarenheter.

08.45 -09.15 Registrering och frukostmacka med kaffe och te

09.15 – 10.10 Välkomna till Ystad och PLAN 33!
Moderator för dagen är Mikael Ringman.

Officiellt öppnande av PLAN 33-dagen!
Länsstyrelsen Skånes länsöverdirektör Ola Melin och kommunstyrelsens ordförande i Ystad, Kristina Bendz, hälsar välkomna

Läget i länet från Länsstyrelsen – fokus på DP
Hanne Romanus, tf enhetschef, Länsstyrelsen Skåne

Så här jobbar vi med detaljplaner
Lisa Hofer, DP-samordnare, Länsstyrelsen Skåne

10.10 - 10.30 Paus med frukt, kaffe och te

10.30 - 12.00

Hur gör man en LST-handläggare nöjd?
Hanna Tell, planhandläggare, Länsstyrelsen Skåne

Ändring av detaljplan
Lisa Hofer, DP-samordnare, Länsstyrelsen Skåne

Regional samordning av klimatanpassning genom PBL
Pär Persson, vattenstrateg, Länsstyrelsen Skåne

Kort information om eftermiddagens stadsvandring
Ystads kommun

12.00 – 12.45 Vegetarisk lunch

12.45 – 14.00 Stadsvandring i området kring Ystads arena
Ystads kommun

14.00 – 14.10 Kort paus med te, kaffe och frukt

14.10 – 14.40 Digitalisering och standardisering av detaljplaner
John Hellman, planeringsarkitekt, Boverket

14.40 – 15.00 Fika med kaffe, te och kaka

15.00 – 15.40

Rättsfall med DP-perspektiv
Anna Jansson Thulin, planhandläggare, Länsstyrelsen Skåne

Kort info om handlingsplanen för grön infrastruktur
Gudrun Berlin och Johan Niss, naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Skåne

Vi nätverkar vidare!
Hanne Romanus, tf enhetschef, Länsstyrelsen Skåne

Målgrupp

PLAN33 vänder sig till dig som är kommunal tjänsteperson som arbetar med översiktsplanering och detaljplanering enligt plan-och bygglagen.

Avgift och anmälan

650 kr (varav 130 kr moms) inklusive lunch och fika.

Deltagaravgiften sätts in senast 3 april på Länsstyrelsens bankgiro 102-2847. Märk betalningen med ”PLAN33” samt ditt namn och organisation. Länsstyrelsen Skånes organisationsnummer är: 202100-2346

Anmälan är bindande och förutsätter att deltagaravgiften är betald senast den 3 april. Platsen kan vid förhinder överlåtas till en kollega. Meddela då caroline.fredskilde@lansstyrelsen.se

VAR: Ystads arena, ingång via Arenagången 3 (på västra sidan av byggnaden). Åk gärna kollektivt med tåg eller buss, Ystads arena ligger cirka 15 minuters gångväg från Ystads station. Stadsbuss 3 går från stationen till arenan.

KOSTNAD: 650 kr (varav 130 kr moms)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt