24 apr 2020 klocka 09.00 - 12.00

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Mönster

UTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD! Välkommen till en processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Välkommen till en halvdag om hur vi kan stärka upptäckt, skydd och stöd med hjälp av intersektionella perspektiv. I ett interaktivt upplägg får du själv utrymme att reflektera över hur just din verksamhet kan öka jämlikheten i stödet till våldsutsatta.

Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer så att stödet blir mer jämlikt? Det är några av de frågor som diskuteras under utbildningen.

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men grupper med ett svagt samhälleligt skydd riskerar att få sämre stöd. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna och Amphi Produktion tagit fram metodstödet Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer som dagen utgår ifrån.

Dagens utbildare: Hanna Hansson och Frida Darj, Länsstyrelsen Skåne

VAR: Länsstyrelsen Skåne, ingång via Skomakaregatan 5, Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt