15 apr 2020 klocka 10.00 - 15.00

Regionalt råd för krisberedskap och totalförsvar

Totalförsvar Skåne

Som en följd av covid-19 och den världsomfattande spridningen av det nya corona-viruset genomförs vårens Regionala råd uteslutande som videokonferens.

UPPDATERADE TIDER FÖR REGIONALT RÅD 15 APRIL, 9 – 12.

Som en följd av covid-19 och den världsomfattande spridningen av det nya corona-viruset genomförs vårens Regionala råd uteslutande som videokonferens.

PROGRAM:

9.00 Mötet öppnas och Landshövding Anneli Hulthén inleder

 • Inrikesminister Mikael Damberg
 • Generaldirektör Säkerhetspolisen, Klas Friberg
 • Tidiga lärdomar för Skånes del med anledning av corona-hanteringen

12.00 Mötet avslutas

Många av er har redan anmält er via länken. Till er andra vill jag påminna om att göra detta så vi vet till vilka anslutningsinformationen ska skickas.

 

Om Rådet

Utvecklingen av Regionala rådet är en av Länsstyrelsen Skånes åtgärder i syfte att stärka samverkan före, under och efter samhällsstörningar och ytterst i krig. Länsstyrelsen Skåne har i uppgift att samordna länets aktörer inom såväl den fredstida krisberedskapen som under höjd beredskap.

Regionala rådet består av Skånes 33 kommuner, representerade genom kommunstyrelseordförande samt kommunchef, samt ett flertal regionala myndigheter. Totalt bjuds cirka 100 personer in till rådet.

 • Länsstyrelsen Skåne
 • Skånes kommunledningar och räddningstjänster
 • Försvarsmakten Södra militärregionen
 • Fortifikationsverket
 • Kommunförbundet Skåne
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Region Skåne
 • SOS Alarm
 • Säkerhetspolisen
 • Trafikverket
 • Tullverket

VAR: VIDEOLÄNK – Anslutningsinformation skickas ut separat

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt