23 apr 2020 klocka 08.30 - 16.15

Krisberedskap inom sektorn finansiella tjänster (INSTÄLLT)

En hand som räcker över kontanter till en annan hand.

Foto: Mostphotos

INSTÄLLT. Kunskapshöjning/workshop 23 april 2020.

Syftet är att förse deltagare med ökad kunskap om vårt beroende till finansiella tjänster och om hur man kan arbeta med samhällsviktig verksamhet och krisberedskap inom sektorn.

Målgrupp är beredskapssamordnare och personer som arbetar med ekonomi och utbetalningar i kommuner t.ex. personer som arbetar med ekonomiskt bistånd och/eller socialförsäkringar, ekonomichef eller motsvarande och ev. näringslivsutvecklare. Övriga intresserade från t.ex. Försvarsmakten, Region Skåne, Räddningstjänsten, Polisen är också varmt välkomna.

Föreläsare under dagen kommer vara Högskolan i Skövde (driver det MSB-finansierade projektet Om betalsystemet kraschar), Sparbanken Skåne, Loomis (värdetransportbolag), och minst en kommun. Ett detaljerat program kommer i närtid.

Länsstyrelsen arbetar med att sektorsvis identifiera och analysera samhällsviktig verksamhet för de prioriterade sektorerna: transporter, livsmedel, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, finansiella tjänster, skydd och säkerhet samt energiförsörjning. Syftet med arbetet är att skapa en samsyn i länet för hur man identifierar samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden samt att detta genererar mätbara och jämförliga redovisningar i kommunernas, landstingets och länets risk- och sårbarhetsanalyser.

  • Förberedelse - Som förberedelse inför 23 april vill vi att ni påbörjar diskussionerna om samhällsviktig verksamhet inom sektorn i egen organisation och inom ert geografiska områdesansvar (er kommun). Tanken är att arbeta tillsammans med expertis i den egna organisationen. Förslagsvis handlar det om att involvera personer som arbetar med ekonomiskt bistånd och/eller socialförsäkringar, ekonomichef eller motsvarande och ev. näringslivsutvecklare. Boka gärna in ett möte och gå igenom det underlag som Länsstyrelsen tagit fram och fundera kring vilka verksamheter som är samhällsviktiga och hur krisberedskapen i kommunen ser ut.

    Det är även bra att jämföra arbetet med andra kommuner, förslagsvis i era lokalregionala råd alternativt i era krishanteringsråd där kommunerna ingår, men det viktigaste är att ni hinner diskutera internt. Självklart är vi på plats och stöttar i diskussionerna om ni önskar.
  • Kunskapshöjning - Under den första delen av dagen kommer inbjudna föreläsare att berätta om vårt beroende av finansiella tjänster utifrån olika verksamheters perspektiv.
  • Identifiering och analys av SVV - Tillsammans med föreläsarna kommer vi att arbeta med att identifiera och analyser samhällsviktig verksamhet inom sektorn. Vi kommer även diskutera hur kontinuitet inom verksamheterna kan upprätthållas.

MEDTAG: Dator (minst en per kommun)

VAR: Sankt Gertrud, Östergatan 7B i Malmö

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri men är efter sista anmälningsdag bindande - därefter debiteras organisationen med 500 kr för utebliven plats

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt