31 mar 2020 klocka 10.00 - 16.00

INSTÄLLD Regional miljömålskonferens Kalmar 2020 – Smartare, grönare Sverige

Länsstyrelsen har beslutat att ställa in Miljömålskonferensen den 31 mars. Som regional statlig myndighet behöver vi bidra till att minska smittspridning och skydda de riskgrupper som finns i samhället. Kan vi som myndighet med våra åtgärder bidra till ett minskat tryck gentemot samhällsviktiga funktioner som hälso- och sjukvård ska vi göra det vilket är grunden för beslutet.

Syfte med de regionala konferenserna är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggör synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030. Under konferenserna har vi särskilt fokus på innovation och hållbar regional tillväxt. De tre regionala konferenserna som hålls under våren är i Varberg den 27 mars, Kalmar den 31 mars och Luleå den 22 april.

Konferensen i Kalmar har inriktning på klimat, cirkulär ekonomi och vårt värdefulla vatten – och hur vi ur ett brett perspektiv kan säkra vårt vatten genom innovativa lösningar. Detta lyfts i parallella pass med inspiration, kunskap och konkreta exempel. Vi avslutar dagen med en gemensam övning där vi diskuterar viktiga åtgärder för en mer hållbar regional utveckling. Innan konferensen finns även möjlighet att delta på ett kostnadsfritt frukostseminarium som arrangeras av Naturvårdsverket och Tillväxtverket (se information nedan)

Tid

Programpunkt

9.00-10.00

Registrering och fika

10:00

Välkomna
Malin Almqvist, länsråd Länsstyrelsen Kalmar län

Johanna Wyckman, regionråd Kalmar län 

10:10

Inledning

Björn Risinger, Naturvårdsverket

Tim Brooks, Tillväxtverket

Mattias Goldmann, Sweco och konferensens moderator

10:50

Aktuellt från Delegationen för cirkulär ekonomi
Weine Wiqvist, ledamot i Delegationen för Cirkulär ekonomi

11:25

Tre steg till mer cirkulära företag och kommuner

Antje Schreyer, Cirkulär ekonomi i Kronoberg
och Kalmar

11:45

Panelsamtal
Förmiddagens deltagare

12:10

Lunch

13:00

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Marie Uhrwing, enhetschef Miljömålsenheten på Naturvårdsverket

13:35

Tre parallella seminarier på temat vatten

A: Cirkulärt vatten, B: Havet som resurs, C: Destination vatten

14:20

Fika

14:50

Workshop om utmaningar och åtgärder för en mer hållbar regional utveckling

15:50

Korta reflektioner och sammanfattning

16:00

Konferensen avslutas


Eftermiddagen är uppdelad i tre parallella seminarier. I anmälan väljer du vilket du vill gå på. Varje seminarie har två föredragare med ett gemensamt tema som även eftermiddagens workshop knyter an till.

Parallellt seminarium A: Cirkulärt vatten

 • Vårt uttag av naturresursen vatten är inte hållbart och behöver ställas om från det linjära till det cirkulära. Hur förbereder Kalmar vatten oss för framtidens normer och en mer cirkulär syn på vattenanvändning?

  Föredragshållare
  : Regine Ullman
  Projektledare för Kalmarsundsverket
 • Ölands vattenbrist ska bli ett minne blott! Mörbylånga kommuns största vattenkonsument har blivit en del av lösningen på vattenbristen. Det här ska göra Öland mindre sårbart för framtidens utmaningar gällande torka och vattenbrist.

  Föredragshållare
  : Peter Asteberg
  Projektledare Mörbylånga Kommun

Parallellt seminarium B: Havet som resurs

 • Musselodlingen i Kalmarsund har som uppgift är att motverka övergödningen och dess effekter. Hur kan detta vidareutvecklas och vad har havet för mer resurser som vi på ett smart och hållbart sätt kan använda?

  Föredragshållare: Susanna Minnhagen
  samordnare Kalmarsundskommissionen

 • Hur kan den havsbaserad energiförsörjning i Södra Sverige utvecklas och möjliggöra en framtida förnyelsebar energiförsörjning samtidigt som det bidra till en bättre havsmiljö och minimera negativa effekter?

  Föredragshållare: Andreas Hammar
  Senior Development Manager RWE Renewable

Parallellt seminarium C: Destination vatten

 • Natur- och fiskevård är business! I en verksamhet där vattnets välmående är en förutsättningen är miljövård är lika med företagsvård. Skulle ekosystemet inte fungera fallera även fisket och den viktiga besöksnäringen.

  Föredragshållare: Stefan Karlsson
  Guide och tillsynsansvarig Mörrums Kronolaxfiske

 • Vattnet ska räcka till mycket. Utifrån Stefans föredragning resonerar Catherine
  om hur mycket vattnets ekosystem tål och vikten av att använda rätt vatten till rätt ändamål.

  Föredragshållare: Catherine Legrand
  Professor i marinekologi vid Linnéuniversitetet

Välkomna!

Cecilia Schelin Seidegård
Glenn Mattsing

Regionråd Johanna Wyckman (t v) och länsråd Malin Almqvist hälsar välkomna


Inledning

Lena Sommestad
Lena Sommestad

Björn Risinger, Generaldirektör för Naturvårdsverket (t vänster) och Tim Brooks, avdelningschef Företag på Tillväxtverket inleder


Moderatorer

Lena Sommestad

Mattias Goldmann är Hållbarhetschef på Sweco och är en välkänd inspiratör inom hållbarhet som 2016 utnämndes till Mäktigast i Hållbarhetssverige.

 


Aktuellt från Delegationen för cirkulär ekonomi

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Weine Wiqvist är fd vd på Avfall Sverige och ingår i Delegationen för cirkulär ekonomi som regeringen tillsatte 2018. Delegationens syfte är att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Weine berättar om arbetet som pågår nationellt, delegationens ställningstagande och blickar även utåt i världen.

Tre steg till mer cirkulära företag och kommuner

Cecilia Schelin Seidegård

Antje Schreyer är projektledare för Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar. Deras idé är enkel – om våra företag och kommuner utvecklas hållbart och cirkulärt, utvecklas våra regioner till förmån för alla som verkar och bor här. Både nu och i framtiden.

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Cecilia Schelin Seidegård

Marie Uhrwing, enhetschef Miljömålsenheten på Naturvårdsverket pratar om Fördjupad uvärdering av miljömålen 2019.


Parallellt seminarium A, Cirkulärt vatten

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Peter Asteberg är projektledare inom infrastruktur i Mörbylånga kommun som genom sitt arbete med nytt innovativt vattenverk i Mörbylånga nominerades 2018 till Årets nytänkare på Framtidsverkets Framtidsgala. Mörbylånga får numera sitt dricksvatten från Kalmarsund samt utgående råvatten från Mörbylånga industrireningsverk.


Catarina Rolfsdotter-Jansson

Regine Ullman på Kalmar vatten är projektledare för det nya Kalmarsundsverket som är ett av de största projekten i Kalmars historia. Målet är att vara bäst i Sverige när det kommer till renande av avloppsvatten och att den ska sätta Kalmar på kartan som en vattenstad även med forskning inom vattenrening.


Parallellt seminarium B, Havet som resurs

Cecilia Schelin Seidegård

Susanna Minnhagen är samordnare i Kalmarsundskommissionen vars uppdrag är att genomföra konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund. Hon har varit drivande i projektet som gått ut på att musselodlingar ska motverka övergödning.


Andreas Hammar

Andreas Hammar är Senior Development Manager på RWE Renewables Sweden och arbetar med utveckling av havsbaserade vindkraftparker i Norden och hur olika intressen kan samverka för en mer effektiv och miljövänlig energiförsörjning. RWE Renewables är en av världens största utvecklare och ägare av förnyelsebar energiproduktion.


Parallellt seminarium C, Destination vatten

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Catherine Legrands är Professor i marinekologi vid Linnéuniversitet. Hennes forskning fokuserar på växtplanktonekologi i framtids klimat med vikt på rollen av interaktioner mellan marina mikrober. Hon arbetar nära andra akademiska områden och förespråkar den "övergripande bilden" och samspelet mellan vetenskap och människor.


Cecilia Schelin Seidegård

Stefan Karlsson är guide och tillsynsansvarig på Mörrums Kronolaxfiske; en unik verksamhet som bedriver fisk- och naturvård, forskning, utbildning i världsklass och är dessutom en populär turistdestination. I en verksamhet där vattnets välmående är en förutsättning ser Mörrumsån Kronolaxfiske att miljövård är lika med företagsvård.

Vill ni veta hur ni kan söka stöd förprojekt inom Klimatklivet eller hur ni kan få stöd för en cirkulär affärsmodell? Välkomna på ett frukostseminarium där ni får träffa Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Tid: 31 mars 08.00-09.00. Frukostmacka från 07.30.

Plats: Samma lokal som konferensen.

Detta frukostmöte är kostnadsfritt. Vill du gå på detta frukostseminarium anger du det i din anmälan. Du kan också välja att endast gå på frukostseminariumet men inte konferensen.

Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelsen i Kalmar län, Region Kalmar län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket. 

Praktisk information:

HOTELL: Konferensen hålls på Calmar Stadshotell. Ringlänk till annan webbplats 0480-49 69 00 för att boka rum eller besök deras hemsida.

TRANSPORT: Konferensanläggningen ligger ca 500 meter från tåg- och busstationen. Det finns goda möjligheter att åka kollektivt till konferensen (kalmarlanstrafik.se/länk till annan webbplats). Tåg från Alvesta ankommer till Kalmar 08:59. På eftermiddagen går tågen går mot Alvesta 16:57 och 17:10 samt Kustpilen norrut mot Linköping går 16:36.

VAR: Calmar Stadshotell, Storgatan 14, Kalmar

KOSTNAD: Konferensavgiften är 700 kr (exkl. moms). Fika och lunch ingår. Anmälan är bindande och ej utnyttjad plats debiteras med 700 kr. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega. Ideella föreningar deltar med två representanter utan kostnad. Rabatterat pris för studenter.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 mar 2020

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt