27 mar 2020 klocka 10.00 - 16.00

INSTÄLLD Regional miljömålskonferens Halland 2020 – Smartare, grönare Sverige

Länsstyrelsen har beslutat att ställa in Miljömålskonferensen den 27 mars. Som regional statlig myndighet behöver vi bidra till att minska smittspridning och skydda de riskgrupper som finns i samhället. Kan vi som myndighet med våra åtgärder bidra till ett minskat tryck gentemot samhällsviktiga funktioner som hälso- och sjukvård ska vi göra det vilket är grunden för beslutet.


Syfte med de regionala konferenserna är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggör synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030. Under konferenserna har vi särskilt fokus på innovation och hållbar regional tillväxt. De tre regionala konferenserna som hålls under våren är i Varberg den 27 mars, Kalmar den 31 mars och Luleå den 22 april.

Konferensen i Halland har inriktning på klimat, cirkulär ekonomi och hur skogens ekosystemtjänster ger oss unika förutsättningar att arbeta med hållbar samhällsutveckling och innovativt företagande.  Detta lyfts i parallella pass med inspiration, kunskap och konkreta exempel. Vi avslutar dagen med en gemensam övning där vi diskuterar viktiga åtgärder för en mer hållbar regional utveckling. Innan konferensen finns även möjlighet att delta på ett kostnadsfritt frukostseminarium som arrangeras av Naturvårdsverket och Tillväxtverket (se information nedan).

Programmet i korthet

Tid

Programpunkt

9.00-10.00

Registrering och fika

10:00

Välkomna
Lena Sommestad, Landshövding Hallands län


Inledning

Björn Risinger, Naturvårdsverket

Tim Brooks, Tillväxtverket


Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019
Marie Uhrwing, enhetschef Miljömålsenheten på Naturvårdsverket


Pass 1 av parallella seminarier på skogstemat
Hälsa och skog, Skogen och samhället, Innovation med skog samt Skog och utveckling

12:00

Lunch


Pass 2 av parallella seminarier på skogstemat
Hälsa och skog, Skogen och samhället, Innovation med skog samt Skog och utveckling


Workshop om utmaningar och åtgärder för en mer hållbar regional utveckling

14:15

Fika

14:40

Återsamling i stora salen


Aktuellt från Delegationen för cirkulär ekonomi

Catrin Gustavsson, ledamot i Delegationen för Cirkulär ekonomi


Skräp som resurs

Glenn Mattsing, Sculptur


Panelsamtal


Korta reflektioner och sammanfattning av dagen

16:00

Konferensen avslutas


Delar av dagen är uppdelad i parallella seminarier. I anmälan väljer du vilket pass du vill gå på. Vi har fyra olika parallella seminarier i två pass. Du har möjlighet att delta i två av de åtta passen.

Pass 1

Parallellt seminarium 1A. Hälsa och skog: Skogens hälsofrämjande värden

Vad säger forskningen om skogens effekter på vår hälsa? Och har det någon betydelse vilken slags skog det är? Cecilia Malmqvist, lektor på Linnéuniversitet, guidar oss igenom de senaste rönen i ett nytt och snabbt växande forskningsområde.

Föredragshållare:
Cecilia Malmqvist, lektor vid institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet

Parallellt seminarium 1B. Skogen och samhället: Skogens gröna ekosystemtjänster

Under detta pass ges en grund till begreppet grön infrastruktur och skogens gröna ekosystemtjänster. Vi tas också med på en resa i de fantastiska skogar vi har i södra Sverige och får en inblick i lövskogens artrikedom och hur Länsstyrelsen arbetar med att utveckla skogens biologiska mångfald.

Föreläsare:
Linda Hassel, biolog vid Länsstyrelsen i Jönköpings län

Parallellt seminarium 1C. Innovation med skog: Skogens roll i dagens garderob

Sedan 100 år tillbaka omformas cellulosa från trä till träfibrer, till konstgjorda fibrer och sedan till textilier. Om rollen som cellulosabaserade ”man-made” fiber spelar idag – och i framtiden.

Föreläsare:
Catharina Fechter, Technical Product Manager på Södra Cell Bioproducts

Parallellt seminarium 1D. Skog och utveckling: Nationella och regionala skogsprogram – en väg framåt

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Det nationella skogsprogrammets vision och de fem fokusområdena har i Halland förankrats genom ett regionalt skogsprogram som är en löpande process och ett forum för dialog. Vi kommer övergripande gå igenom det nationella skogsprogrammet och den pågående processen med att ta fram ett regionalt skogsprogram i Halland.

Föreläsare:
Anders Johannesson, distriktschef på Skogsstyrelsen

Annica Lindén, projektledare regionala skogsprogrammet vid Länsstyrelsen Halland

Pass 2

Parallellt seminarium 2A. Hälsa och skog: Skogen – ett klassrum med himlen som tak!

Vad säger forskningen om fördelarna med att bedriva undervisning utomhus? Lär dig mer om praktiska exempel där skogen blivit till klassrummet som möter alla elevers olika behov och förutsättningar.

Seminarieledare:
Mikael Lundqvist, utvecklare med inriktning utomhuspedagogik, forsknings och utvecklingsavdelningen BUF vid Halmstad kommun

Karin Malm, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen Hallands distrikt

Emma Landin, grundskollärare, utomhuspedagog och äventyrspedagog vid Elias Fries skola, Hylte kommun

Parallellt seminarium 2B. Skogen och samhället: Skogen – grunden för ett rikt friluftsliv

Friluftslivets bidrag till god hälsa, naturförståelse och regional utveckling är utgångspunkten för Sveriges friluftsmål. Förutsättning är ett gott samarbete mellan entreprenörer, ideella krafter och offentliga organisationer. Lyssna på regional och lokala exempel hur tillgängliga skogar gynnar både invånare och besökare.

Seminarieledare:
Conradin Weindl, friluftsstrateg vid Länsstyrelsen i Hallands län

Sebastian Larsson, friluftskoordinator, vid Kultur- och Fritidsförvaltningen, Varbergs kommun

Ulla Arvidsson, ordförande för Åkulla Bokskogar Intresseförening

Parallellt seminarium 2C. Innovation med skog: Skogsindustrin och textilåtervinning

Under detta pass får vi exempel på hur avfallssektorn och skogsindustrin tillsammans ger förutsättningar för ökad textilåtervinning. Automatiserad sortering är en viktig nyckel för ökad textilåtervinning och vi får inblick i framtiden från IVL. Från Södra Cell Värö berättas det om steget efter sorteringen med att ta hand om textilfibrerna som råvara vilket ger möjlighet till en cirkulär textilvärdekedja.

Föreläsare:
Hanna Ljungqvist Nordin, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet

Johannes Bogren, chef för Södra Cell Biproducts, Södra Cell Värö

Parallellt seminarium 2D. Skog och utveckling: Levande skogar – miljömålets utveckling

Varför uppnås inte miljömålet Levande skogar? Vad är viktigt i Halland och södra Sverige för att målet ska kunna nås? Vilka utmaningar finns det? Under detta pass får du några svar och samtidigt möjlighet att dela med dig av dina tankar om detta.

Föreläsare:
Ingvar Paulsson, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen

Carina Strömberg, regional samordnare vid Region Syd, Skogsstyrelsen

Välkomna!

Cecilia Schelin Seidegård

Landshövding Lena Sommestad hälsar välkommen.


Inledning

Lena Sommestad
Lena Sommestad

Stefan Nyström, Avdelningschef för klimatavdelningen, Naturvårdsverket och Tim Brooks, avdelningschef Företag på Tillväxtverket inleder.


Moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson

Lena Sommestad

Catarina Rolfsdotter-Jansson är föreläsare, programledare, moderator och författare med hållbar utveckling som fokus.


Aktuellt från Delegationen för cirkulär ekonomi

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Catrin Gustavsson, forskningsdirektör på Södra samt ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi

Skräp som resurs, Glenn Mattsing, VD för Sculptur

Glenn Mattsing

I mars 2020 står världens största 3D-printer för möbeltillverkning färdig i Varberg. Hela produktionen bygger på cirkulära processer med återvunna material, pantsystem och design för att allt ska kunna återvinnas. Bakom företaget står bl.a. biologen och entreprenören Glenn Mattsing, som dessutom är grundaren till Trash-Tiki – en flotte av skräp som han seglade in i Almedalen tillsammans med bl.a. Petter Stordalen.

 

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Cecilia Schelin Seidegård

Marie Uhrwing, enhetschef Miljömålsenheten på Naturvårdsverket pratar om Fördjupad uvärdering av miljömålen 2019.


Parallellt seminarium 1A. Hälsa och skog: Skogens hälsofrämjande värden

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Vad säger forskningen om skogens effekter på vår hälsa? Och har det någon betydelse vilken slags skog det är? Cecilia Malmqvist, lektor på Linnéuniversitet, guidar oss igenom de senaste rönen i ett nytt och snabbt växande forskningsområde.

Cecilia Malmqvist, Lektor, Institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet


Parallellt seminarium 1B. Skogen och samhället: Skogens gröna ekosystemtjänster

Cecilia Schelin Seidegård

Under detta pass ges en grund till begreppet grön infrastruktur och skogens gröna ekosystemtjänster. Vi tas också med på en resa i de fantastiska skogar vi har i södra Sverige och får en inblick i lövskogens artrikedom och hur Länsstyrelsen arbetar med att utveckla skogens biologiska mångfald.

Linda Hassel, Biolog, Länsstyrelsen i Jönköpings län


Parallellt seminarium 1C. Innovation och skog: Skogens roll i dagens garderob

Cecilia Schelin Seidegård

Sedan 100 år tillbaka omformas cellulosa från trä till fiber och sedan till textilier. Om rollen som cellulosabaserade ”man-made” fiber spelar idag – och i framtiden

Catharina Fechter, Technical Product Manager, Södra Cell Bioproducts


Parallellt seminarium 1D. Skog och utveckling: Nationella och regionala skogsprogram – en väg framåt

 

Catarina Rolfsdotter-Jansson

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Det nationella skogsprogrammets vision och de fem fokusområdena har i Halland förankrats genom ett regionalt skogsprogram som är en löpande process och ett forum för dialog. Vi kommer övergripande gå igenom det nationella skogsprogrammet och den pågående processen med att ta fram ett regionalt skogsprogram i Halland.

Anders Johannesson, Distriktschef, Skogsstyrelsen

 

Parallellt seminarium 2A Hälsa och skog: Skogen – ett klassrum med himlen som tak!

Vad säger forskningen om fördelarna med att bedriva undervisning utomhus? Lär dig mer om praktiska exempel där skogen blivit till klassrummet som möter alla elevers olika behov och förutsättningar.

Cecilia Schelin Seidegård

Mikael Lundqvist, Utvecklare med inriktning utomhuspedagogik, Forsknings och utvecklingsavdelningen BUF, Halmstad kommun

 

Cecilia Schelin Seidegård

Emma Landin, grundskollärare, utomhuspedagog, äventyrspedagog


Cecilia Schelin Seidegård

Karin Malm, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen Hallands distrikt


Parallellt seminarium 2B. Skogen och samhället: Skogen – grunden för ett rikt friluftsliv.

Friluftslivets bidrag till god hälsa, naturförståelse och regional utveckling är utgångspunkten för Sveriges friluftsmål. Förutsättning är ett gott samarbete mellan entreprenörer, ideella krafter och offentliga organisationer. Lyssna på regional och lokala exempel hur tillgängliga skogar gynnar både invånare och besökare.

Andreas Hammar

Conradin Weindl, Friluftsstrateg, Länsstyrelsen i Hallands län


Andreas Hammar

Sebastian Larsson, Friluftskoordinator, Kultur- och Fritidsförvaltningen, Varbergs kommun


Andreas Hammar

Ulla Arvidsson, Ordförande, Åkulla Bokskogar IntresseföreningParallellt seminarium 2C. Innovation med skog - Skogsindustrin och textilåtervinning

Under detta pass får vi exempel på hur avfallssektorn och skogsindustrin tillsammans ger förutsättningar för ökad textilåtervinning. Automatiserad sortering är en viktig nyckel för ökad textilåtervinning och vi får inblick i framtiden från IVL. Från Södra Cell Värö berättas det om steget efter sorteringen med att ta hand om textilfibrerna som råvara vilket ger möjlighet till en cirkulär textilvärdekedja.

 

Andreas Hammar

Johannes Bogren, Chef, Södra Cell Biproducts, Södra Södra Cell Värö


Andreas Hammar

Hanna Ljungqvist Nordin, projektledare, IVL Svenska MiljöinstitutetParallellt seminarium 2D
. Skog och utveckling: Levande skogar – miljömålets utveckling

Andreas Hammar

Varför uppnås inte miljömålet Levande skogar? Vad är viktigt i Halland och södra Sverige för att målet ska kunna nås? Vilka utmaningar finns det? Under detta pass får du några svar och samtidigt möjlighet att dela med dig av dina tankar om detta.

Ingvar Paulsson, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen


Vill ni veta hur ni kan söka stöd för projekt inom Klimatklivet eller hur ni kan få stöd för en cirkulär affärsmodell? Välkomna på ett frukostseminarium där ni får träffa Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Tid: 27 mars 08.00-09.00. Frukostmacka från 07.30.

Plats: Samma lokal som konferensen.

Detta frukostmöte är kostnadsfritt. Vill du gå på detta anger du det i din anmälan. Du kan också välja att endast gå på frukostmötet men inte konferensen.

Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket. Region Halland är också medarrangör för den regionala miljömålskonferensen i Halland.

Detta event är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas kravstandard för event. Konferensen ska inspirera till hur regionala aktörer kan visa vägen för hållbar tillväxt och bättre miljö. Konferensen ska genomföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan från exempelvis resor, livsmedel, energiförbrukning och material.

Logotyp för miljödiplomerat event

Praktisk information

HOTELL: Ett antal rum är reserverade på Varbergs stadshotell. Boka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ange Miljömålskonferens som bokningsreferens.

TRANSPORT: Konferensanläggningen ligger en kort promenad från tågstationen. Det finns goda möjligheter att åka kollektivt till konferensen (hallandstrafiken.se Länk till annan webbplats.). Öresundståg söderifrån ankommer till Varberg 9:17 och norrifrån 9:22. På eftermiddagen går tågen går norrut 16:36 och söderut 16:22. 

VAR:
Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24, Varberg
KOSTNAD:
Konferensavgiften är 700 kr (exkl. moms). Fika och vegetarisk lunch ingår. Anmälan är bindande och ej utnyttjad plats debiteras med 700 kr. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega. Ideella föreningar deltar med två representanter utan kostnad. Rabatterat pris för studenter.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 mar 2020

Kontakt