31 mar 2020 klocka 08.30 - 15.00

INSTÄLLD FAIR - konferens och workshop

Logotyper

FAIR är Flood Infrastructure Asset management and Investment in Renovation, Adaptation and Maintenance

Målgrupp: Beredskapssamordnare, klimat- och vattenstrateger, plan- och miljöhandläggare samt chefer. Forskare och studenter. Politiker och tjänstemän. Samt andra intresserade av ämnet.

PROGRAMPUNKTER

  • Höjning av havsnivån
  • Flooding situation and floodprotection in the Netherlands
  • Utredning av klimatanpassningsåtgärder i centrala Helsingborg
  • Hur kan svenska aktörer lära av andra länders arbete med översvämningsinfrastruktur?
  • Hur kan vi ta hjälp av FAIR-projektets riktlinjer i utvecklingen av resilienta städer?

Se hela programmet härPDF

ANMÄL ER TILL: petra.berggren@lansstyrelsen.se, ange eventuella matpreferenser.

VAR: St Gertrud, Östergatan 7, Malmö

KOSTNAD: Konferensen är gratis.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Om FAIR

EU-projektet FAIR är viktigt samarbete mellan Nordsjöländerna. Projektet syftar till att förbättra det fysiska stödet mot översvämningar anpassat till klimatförändringarna.

FAIR är ett forum för asset owners, driftsansvariga och ledande forskare inom utveckling och innovativa lösningar för förvaltning, anläggning och konstruktioner för översvämningsskydd.

FAIR leds av den nederländska vattenmyndigheten Rijkswaterstaat och Länsstyrelsen Skåne är en av parterna i projektet.

Mer informtion om projektet FAIRlänk till annan webbplats

Kontakt