12 maj 2020 klocka 09.00 - 15.00

INSTÄLLD tills vidare Kurs - Geten som naturvårdare

Fältkant åkerlandskap

Fullbokad! Anmäl dig gärna på reservlistan nedan. Vi kontaktar dig om en ledig plats dyker upp.
Vi träffas på Svedberga kulle där vi får följa med Bosse Svorén, naturvårdare och Karl-Johan Pålsson, naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen Skåne, på en fältvandring.

Getter kan göra stora insatser som naturvårdare då de äter växter som andra betesdjur ratar. Med kunskap om både djur och växter kan man både restaurera och bevara värdefulla markområden. Under denna dag vill vi visa vilken nytta getterna kan göra i landskapet och inspirera till ökad användning av dessa fantastiska djur som gör ett ”gettebra” arbete.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd

Foto: Nils Bergendal

Anmäl dig till reservlistan

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Svedberga kulle, naturreservatet i Helsingborgs kommun

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt