18- 05 mar maj klocka 09.00 - 16.00

Utbildarkurs: Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Mönster

KURSEN ÄR UPPSKJUTEN!

 

Länsstyrelserna arrangerar tillsammans med Amphi Produktion
en tredagars utbildarkurs om intersektionella perspektiv på våld i
nära relationer.

Länsstyrelserna arbetar på uppdrag av regeringen med att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En del i uppdraget är att ge kompetens- och metodstöd för att öka jämlikheten i samhällets viktiga skydd och stöd till våldsutsatta.

2018 gav länsstyrelserna ut metodstödet Intersektionella perspektiv på våld i näralänk till annan webbplats
relationerlänk till annan webbplats (Åkesson, Darj, Malmberg & Ravanbakshs). Sedan dess
har över 800 yrkesverksamma från kommun, hälso- och sjukvård, civilsamhälle, högskola och andra myndigheter gått länsstyrelsernas processutbildning med samma namn.

Utbildningen ger kunskap om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer, med utgångspunkt i samhällets ansvar för stöd och skydd till våldsutsatta. Dessutom ger den teoretiska perspektiv och praktiska övningar i att hålla interaktiva och processinriktade
utbildningar om våld.

Datum:
Utbildningen omfattar tre dagar – två inledande dagar, 18-19 mars 2020 och en uppföljande dag, 5 maj 2020. Mellan utbildningstillfällena ska deltagarna själv hålla minst en workshop utifrån innehållet.

Sista anmälningsdag är 15 december och besked om man får plats på utbildningen lämnas under vecka 51.

Målgrupp:
Du som i ditt arbete utbildar om våld i nära relationer och/eller mäns
våld mot kvinnor. Vi välkomnar deltagare från hela landet. Kursen tar 25 deltagare.

Villkor för deltagande:
Du som deltar ska kunna närvara under samtliga kursdagar. Mellan kurstillfällena ska du själv hålla i minst en workshop. Om du behöver hjälp för att hitta en lämplig grupp, kontakta oss.

Kostnad:
Kursen är gratis och vi bjuder på lunch och fika. Deltagarna står själva för
eventuell resa och logi.

För mer informationPDF

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Etnografiska muséet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 dec 2019

Anmäl dig

Kontakt