05 nov 2019 klocka 13.00 - 16.00

Sydöstra och centrala Skåne: Hur ser det ut med jämställdheten i din kommun?

Ett jämställt Skåne

Välkommen till en presentation av statistikfoldern; Jämställdhetsstatistik i Skåne 2019. Statistikpresentationen kommer att beröra kommunerna Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Hörby, Höör och Eslöv.

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till delregionala träffar, där vi presenterar ny könsuppdelad statistik utifrån regeringens indikatorer för jämställdhetspolitiken. Presentationerna ordnas på fyra platser i länet, där vi visar hur förhållandena ser ut i din kommun i relation till dina grannkommuner.

Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och andra yrkesverksamma som har i uppdrag att
arbete med jämställdhet i sin organisation.

En viktig grund för jämställdhetsarbetet är att ha kunskap om hur maktförhållanden mellan män och kvinnor ser ut. Kunskap om nuläget är en förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete. Passa därför på att ta del av den senaste statistiken om hur det ser ut i just din kommun och få tips om hur ni kan arbeta för att förbättra situationen.

Inbjudan Pdf, 229.6 kB.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

VAR:
Tomelilla folketspark, Östergatan 21, Tomelilla (Teaterhallen)
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 okt 2019

Kontakt