05 dec 2019 klocka 09.00 - 12.00

Nordvästra Skåne: Hur ser det ut med jämställdheten i din kommun?

Ett jämställt Skåne

Välkommen till en presentation av statistikfoldern; Jämställdhetsstatistik i Skåne 2019. Statistikpresentationen kommer att beröra kommunerna Helsingborg, Landskrona,
Svalöv, Bjuv, Höganäs, Åstorp, Klippan, Ängelholm och Båstad.

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till delregionala träffar, där vi presenterar ny könsuppdelad statistik utifrån regeringens indikatorer för jämställdhetspolitiken. Presentationerna ordnas på fyra platser i länet, där vi visar hur förhållandena ser ut i din kommun i relation till dina grannkommuner.

Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och andra yrkesverksamma som har i uppdrag att
arbete med jämställdhet i sin organisation.

En viktig grund för jämställdhetsarbetet är att ha kunskap om hur maktförhållanden mellan män och kvinnor ser ut. Kunskap om nuläget är en förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete. Passa därför på att ta del av den senaste statistiken om hur det ser ut i just din kommun och få tips om hur ni kan arbeta för att förbättra situationen.

InbjudanPDF

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Helsingborg, Stadsbyggnadskontoret. Järnvägsgatan 22

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt