Insynsråd

Länsstyrelsen Skåne är en enrådighetsmyndighet och det innebär att myndighetens chef, det vill säga landshövdingen, ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet direkt inför regeringen.

Insynsrådet ska företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Varje ledamot förutsätts bidra med sin egen kompetens till ett aktivt och effektivt arbete och känna ansvar för uppgiften. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter.

I Insynsrådet vid Länsstyrelsen Skåne sitter representanter för näringslivet, politiken och forskningen. Insynsrådet har sammantaget en bred kompetens och erfarenhet i frågor som bl.a. rör miljö, tillväxt, infrastruktur, näringslivsutveckling, barn- och unga, hållbar utveckling, forskning, landsbygdsutveckling, kultur och integration. Insynsrådet vid Länsstyrelsen Skåne har beslutat att ha tematiska möten och en sammanträdesfrekvens med normalt två möten under våren och två möten på hösten.

Ledamöter i Insynsrådet

Anneli Hultén

Anneli Hulthén

Landshövding (ordförande)

Anneli är landshövding i Skåne sedan 1 oktober 2016. Hon har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, riksdagsledamot och Europaparlamentariker. När hon var kommunstyrelsens ordförande hade hon ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, utvecklingsfrågor, infrastrukturfrågor, internationella frågor samt turism.

Lena Emilsson

Lena Emilsson

Riksdagsledamot (S)

Lena har en internationell magisterutbildning i statsvetenskap/sociologi från Lunds- och Umeå Universitet. Hon har arbetat som tulltjänsteman i brottsbekämpning, men är nu tjänstledig för uppdrag som riksdagsledamot för socialdemokraterna. Hon sitter bland annat i utbildningsutskottet. Lena har varit politiskt aktiv i Eslövs kommun i många år som ledamot i kommunstyrelsen samt fullmäktige. Därutöver har hon varit ordförande i skolnämnder samt för barn- och familjenämnden där förskola, grundskola och socialtjänst för barn upp till 18 år ingick.

Olof Lavesson

Olof Lavesson

Riksdagsledamot (M) och sedan september 2015 ordförande för riksdagens kulturutskott

Olof kom in i riksdagen 2006 men har arbetat med kulturpolitik i olika former sedan 20 år tillbaka. Bland annat har han varit vice ordförande i Malmö Opera och suttit i styrelserna för Dansens Hus och Operahögskolan i Stockholm. Under åren 2010-2014 satt Lavesson i näringsutskottet där han ansvarade för kreativa näringar och upphovsrätt.

Olof Lavesson är född, uppvuxen och bor i Malmö och har även varit engagerad i arbetet för en fördjupad integration över Öresund.

Charlotte Lorentz Hjorth

Charlotte Lorentz Hjorth

VD på Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad

Charlotte är visionären som samtidigt är djupt intresserad av det praktiska och konkreta. Hon är en entreprenör som gillar utmaningar och som har en passion för innovationsprocesser och människors idéer.

Madeleine Lundin

Madeleine Lundin

Utvecklingsansvarig på Marint centrum i Simrishamn.

Madeleine är utbildad statsvetare vid Lunds universitet och arbetar som utvecklingsansvarig för Marint centrum i Simrishamn. Hållbarhetsfrågor och landsbygdsutveckling är starka drivkrafter. Hon härstammar till hälften från Tjeckien.

Jenny Nordberg

Jenny Nordberg

Industridesigner

Jenny driver egen designbyrå och har ständigt en närvarande hållbarhetsagenda och arbetar främst med projekt som rör produktion och konsumtion. Rör sig fritt mellan områdena konst, teknik och design.

Håkan Pihl

Håkan Pihl

Rektor Högskolan Kristianstad

Håkan är docent i företagsekonomi och har erfarenhet som akademisk lärare och forskare i bland annat miljöekonomi och internationellt företagande. Han har haft flera ledande uppdrag vid Högskolan Kristianstad och Lunds Universitet.

Nils Phillips

Nils Philips

Samhällsentreprenör

Nils brinner för lokal utveckling utifrån ett gräsrotsperspektiv. Han bor i Röstånga och genom sitt arbete i Centrum för Publikt Entreprenörskap försöker han kombinera sitt engagemang för att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar på nya sätt med att samtidigt skapa utrymme för lärande, mångfald och delaktighet.

Deniz Yildirim

Deniz Yildirim

Styrelseordförande Tretton37 AB

Deniz kom till Sverige 2001 utan kunskaper i varken det svenska språket eller IT. Fyra år senare tog han över som VD för ett litet IT-konsultföretag. Bolaget visade starka resultat innan det såldes vidare till en internationell koncern år 2006. Tillsammans med tidigare kollegor startade han tretton37 år 2010 och Deniz axlade rollen som VD, en roll han hade fram till 2016. Under perioden växte tretton37 från två anställda till över hundra. I dag är han styrelseordförande.

Kontakt