Ansökan om flaggor och fanor

Som tidigare år kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag att efter ansökan dela ut flaggor och fanor på nationaldagen 2019 till organisationer, föreningar eller motsvarande.

Fanor till organisationer, föreningar eller motsvarande
Fanorna levereras i kompletta fanpaket. I fanpaketet ingår fanduk 160x100 cm, tvådelad fanstång i vitlackerad trä med beslag i gedigen mässing, inklusive gjutet toppemblem med Vasakärve. Mässingsskylt med inskriptionen "Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2018" monteras på fanstången.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2019.

Material och storlek på flaggan
Flaggorna tillverkas i marinpolyester med Stiftelsen Sveriges Nationaldags etikett påsydd. Beträffande flaggans längd gäller regeln att flaggan bör utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd. En 12 meter hög fristående stång bör alltså ha en 3 meter lång flagga. I ansökan ska därför höjden på flaggstången anges och om den är fristående eller inte. Flaggor finns i följande längder i cm: 150, 200, 240, 300, 360, 420 och 500.

Flaggor till enskilda personer
Styrelsen har beslutat att den ska sluta dela ut flaggor till privatpersoner. Från och med 2016 har dock mängden flaggor ökat som stiftelsen bekostar till föreningar och organisationer vilket innebär att den totala mängden flaggor är oförändrad. Styrelsen har fattat beslut om att från och med 2020 inte dela ut flaggor.

Ansökan om fanor och flaggor
Ansökan görs på särskilt formulär. Ansökningsblanketter finns att hämta på Stiftelsens hemsida www.nationaldagen.se, eller Stiftelsens kansli.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2019.

https://nationaldagen.se/start/sidfot/ansok-om-flaggafana/länk till annan webbplats

Kontakt