Publiceringsdatum: 4 september 2019

Var med och påverka den kommande skånska skogsstrategin

Skånsk skogsstrategi logotyp

Varmt välkommen till ett dialogmöte i workshopform om den skånska skogsstrategin!
Skånsk skogsstrategi är ett verktyg för att utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.

Ambitionsnivån är hög. Skogsstrategin ska inta en central plats i såväl nuet som i den framtida förvaltningen och utvecklingen av skogen och dess värden.
Skåne har genom sin rika variation av arter samt höga förtätningsgrad en unik särställning som skogslandskap i Sverige. Därför krävs också en stor lyhördhet för alla intressenters ståndpunkter. Vi vill gärna veta vad du tycker!

Vi skapar en långsiktig samhandling kring Skogen i Skåne

Du inbjuds att medverka i framtagningen av Skogsstrategin och får samtidigt möjlighet till samverkan och nätverkande med Skogens olika intressenter för framtida utvecklingsmöjligheter.

Under dagen kommer du att få ta del av den nationella skogsstrategin och kunna påverka utvecklingen av strategin för skogen i Skåne.
På plats möter du representanter från LRF, SÖDRA, Naturskyddsföreningen, SLU, Skogforsk, Region Skåne, Skogsstyrelsen samt Länsstyrelsen Skåne.

Preliminärt upplägg för dagen

  • Skogen – alla skåningars angelägenhet
  • Uppdraget att skapa Skånes regionala skogsstrategi
  • Hur blir Strategin en genväg till samverkan? Workshop
  • Vilka möjligheter ser vi i skogen?
    Samtal kring insatsområdena Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation.
  • Nästa steg – så går vi vidare

Anmäl dig redan idag

Anmäl dig till stormötet den 8 oktober
Plats: Stadshotellet i Hässleholm
Tid: 08.30-15.00
Lunch och kaffe ingår

Anmäl dig till stormötet den 14 oktober
Plats: Grand Hotel i Lund
Tid: 08.30-15.00
Lunch och kaffe ingår

Efter dagen sammanställer vi all input och ni kommer fortsatt att kunna följa och medverka i utvecklingen på vår webbplats

Varmt välkomna!

Kontakt