Publiceringsdatum: 31 juli 2019

Vi söker Notarius publicus i Ystad

Länsstyrelsen Skånes vapen

Uppdraget som notarius publicus i Ystads kommun är ledigt att söka.

Ansökan ska senast den 26 augusti 2019 skickas till Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se .

För att kunna bli notarius publicus ska du:

  • ha avlagt jurist kandidatexamen eller juristexamen
  • ha tillräckliga språkkunskaper
  • inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare
  • vara lämplig i övrigt för uppdraget

För utförligare beskrivning av behörighetsvillkoren se förordning (1982:327) om notarius publicus.

Läs förordningen (1982:327) om notarius publicus härlänk till annan webbplats.

För ytterligare information kontakta Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224 10 00.
Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.