Publiceringsdatum: 23 april 2019

Stor brandrisk i Skåne

illustration med text om att det är brandrisk i hela skåne

Just nu pågår flera bränder i norra Skåne.

Vårens varma väder i kombination med lite nederbörd har skapat en extrem torka med mycket höga brandriskvärden i hela södra Sverige. Skåne har kommit upp i det högsta värdet 5E - extremt stor brandrisk i skog och mark.

Räddningstjänsterna i Skåne har gått ut med ett myndighetsmeddelande där allmänheten uppmanas att inte elda eller grilla i anslutning till skog och mark, så att eld kan spridas i terrängen.

I flera kommuner råder eldningsförbud. Kolla din kommuns hemsida för vad som gäller hos dig och tänk på att det är du som har ansvar om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Här kan du följa SMHI:s brandriskprognos för de fem kommande dygnen.länk till annan webbplats

Kontakt