Publiceringsdatum: 4 februari 2019

Pengar kvar att söka inom Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet - det finns pengar kvar att söka. Bilden visar en traktor som harvar. I bakgrunden en skånelänga

Landsbygdsprogrammet är i full gång och det finns fortfarande pengar att söka! Vi vill lyfta fram fyra av stöden där vi gärna ser att det kommer in fler ansökningar som kan göra nytta på den skånska landsbygden.

Startstöd

Stödet för dig som är nyföretagare inom primärproduktion och är under 40 år. Vi i Skåne prioriterar nystartade jordbruks- och trädgårdsföretagare som startar upp eller går in i befintliga företag på heltid och bidrar aktivt till utvecklingen av primärproduktionen. Det är viktigt att stimulera de företagare som har goda möjligheter till lönsam primärproduktion.

Läs om stödet i sin helhet på Startstödssidan.

Investeringsstöd för energi och klimat


Vi har en rad olika stöd för dig som vill investera för en mer hållbar energiförbrukning och energiproduktion samt för att minska utsläpp av växthusgaser. Exempel på investeringar: värmeåtervinning i stall, energiväv i växthus, plantering av energigrödor, tak över gödselbrunn, flispannor och halmpannor, samt biogasanläggning.

Läs mer om stödet till energieffektivisering och energigrödor.

Läs mer om investeringsstödet till förnybar energi

Läs mer om stödet för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

 

Stödet kan ges för investeringar i jordbruks- och trädgårdsföretag till exempelvis djurstall, torksilo, fruktodling och växthus.

Läs mer om investeringsstödet för ökad konkurrenskraft

Stöd till utveckling av natur och kulturmiljö


Det kan vara utveckling av hembygdsgårdar, restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar och gärdesgårdar samt anläggning och restaurering av småbiotoper och andra naturmiljöer. Du kan söka stödet som företag, förening, kommun eller annan organisation.

Läs mer om stödet till natur- och kulturmiljöer i sin helhet

Har du någon investering på gång är du välkommen att söka stöd hos oss.

Låt dig inspireras!

Landsbygdsprogrammet investerar i människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden och miljön. Vi arbetar för en aktiv landsbygd som utvecklar lantbruket, stärker företagandet, ger fler jobb och skyddar miljön. Och vi gör det bland annat genom ett 20-tal finansieringsmöjligheter, kunskapsspridning och samspel med andra aktörer. Fram till år 2020 kommer landsbygdsprogrammet att investera 2,5 miljarder i den skånska landsbygden.

Kontakt