Publiceringsdatum: 7 november 2018

Om jakt på älg och kronhjort

Kronhjort i Vitabäckshällorna. Foto: Alex Regnér

Nu är jaktsäsongen i full gång. För den som fäller älg eller kronvilt råder
anmälningsplikt. Här hittar du mer information om vad som gäller för älgjakt
och jakt på kronvilt.

Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider för älgjakt, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde. Här finns också information om hur älgförvaltningssystemet fungerar.

Läs mer här om vad som gäller för älgjakten

Kronhjortsjakt

Här hittar du mer information om jakten på kronhjort. Den pågår mellan andra måndagen i oktober till och med den 31 januari. Kronvilt får jagas inom hela Skåne men det krävs ett särskilt tillstånd (licens) för att få jaga kronhjort inom kronhjortsområde. Enligt jaktförordningen ska du alltid anmäla fällt kronvilt, både inom och utanför kronhjortsområde.

Läs mer här om vad som gäller för jakt på kronhjort

Kontakt