Publiceringsdatum: 11 juli 2018

Klartecken att använda Ringsjön för bevattning

Bild på stor träddunge med sjö i förgrunden, disigt ljus

Naturreservatet Lillö taget från Västra Ringsjön. Foto: Malin Andersson, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har fått klartecken från Sydvatten att Ringsjön kan användas för bevattning i den exceptionella situationen med torka. 
Länsstyrelsen har också inventerat egna naturreservat efter marker som kan användas för bete eller slåtter.

— Vi har tagit kontakt med Sydvatten som har en vattendom för Ringsjön som reservtäkt för dricksvatten. Sydvatten säger att Ringsjön för tillfället inte behövs som dricksvattentäkt och ger tillåtelse att utnyttja vattnet för bevattning. Det är ett positivt besked som vi hoppas ska vara till nytta för odlarna kring Ringsjön, säger Maria Nitare, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Inget tillstånd behövs under juli och augusti

— Den som vill använda Ringsjövatten för bevattning behöver inget tillstånd, eftersom uttaget under den här perioden kan anses vara ”uppenbart oskadligt” enligt miljöbalken. Den här möjligheten gäller under torrperioden, eller tills annat besked kommer, säger Maria Nitare.

Undantag möjliga

Länsstyrelsen Skåne ser en möjlighet i att även andra företag kan ha vattendomar som inte används fullt ut, som istället kan utnyttjas för bevattning av fodermarker.

— En vattendom gäller visserligen det egna företaget eller den egna fastigheten, men situationen är så exceptionell att vi i det här fallet tillåter undantag, säger Maria Nitare.

Inventering av naturreservat

Skåne är det viktigaste jordbrukslänet och samtidigt ett av de län som är hårdast drabbat av torkan. Framför allt är det bristen på foder som är allvarlig. Länsstyrelsen har uppmanat markägare att hjälpa till med foder om de har möjlighet. Länsstyrelsen har också snabbinventerat mark i de egna naturreservaten som kan användas till foder.

17 möjliga områden

— Hittills har vi lokaliserat 17 områden som kan användas som bete eller slåtter. Det är marker av blandad kvalitet i närheten av Tomelilla, Brösarp, Söderåsen, Stenshuvud och söder om Kristianstad. Vi erbjuder nu djurhållare att använda markerna. Vissa områden är stängslade, andra inte och tillgången på vatten varierar. Först till kvarn gäller, säger enhetschef Ingela Lundqvist.

 

Kontakt