Publiceringsdatum: 8 juni 2018

Vi söker biträdande Notarius publicus i Kristianstad

Uppdraget som biträdande notarius publicus i Kristianstads kommun är ledigt att söka.

 

Ansökan ska senast den 29 juni 2018 skickas till Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se

För att kunna bli biträdande notarius publicus ska du:

  • ha avlagt juristkandidatexamen eller juristexamen
  • ha tillräckliga språkkunskaper
  • inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare
  • vara lämplig i övrigt för uppdraget

För utförligare beskrivning av behörighetsvillkoren se förordning (1982:327) om notarius publicus. Läs förordningen (1982:327) om notarius publicus härlänk till annan webbplats.

För ytterligare information kontakta förvaltningsjuridiska enheten, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 10 00.

Kontakt