Publiceringsdatum: 25 maj 2018

Eldningsförbud på grund av mycket hög brandrisk

Varningsskylt, typ vägskylt, illustration av brasa på gul botten, överkryssad med stark röd färg

Det är hög eller mycket hög brandrisk i skog och mark på grund av det varma och torra vädret. Alla kommuner i Skåne har därför utfärdat eldningsförbud. Var extra försiktig och gör vad du kan för att minska risken att orsaka en brand i naturen.

2018-05-26 09.25

MSB manar till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk

Det är extremt stor brandrisk i flera större områden i Sverige och det råder eldningsförbud på många platser i landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar därför i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

Se hela MSBs myndighetsmeddelande på deras webbplats.länk till annan webbplats

 

2018-05-25 16.00

Eldningsförbud på grund av mycket hög brandrisk

Under de extremt torra förhållanden som råder på många håll just nu är brandrisken extremt hög. Det kan räcka med en gnista, från till exempel en röjsåg eller en cigarett, för att starta en brand.

Enligt SMHI:s brandriskprognos kommer spridningsrisken att vara extremt stor i nästan hela landet under helgen. En mindre brand kan alltså på mycket kort tid sprida sig över stora områden.

Alla Skånes kommuner har utfärdat eldningsförbud. Det innebär att all eldning med öppen låga är förbjuden utomhus. På vissa områden får man använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. I vissa fall får man även använda fasta grillar som inte har direkt kontakt med marken.

För information om vad som gäller i din kommun hänvisas till respektive kommuns hemsida.

Information om brandrisken finns också på krisinformation.se samt hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

www.krisinformation.selänk till annan webbplats

www.msb.selänk till annan webbplats

 

Artikeln uppdateras

Kontakt