Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd till förnybar energi

Vill du börja producera förnybar energi i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Stödet går inte längre att söka

Stödet är stängt. Du kan därför inte längre söka det här stödet.

Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning.

Vilka möjligheter till stöd finns det i Skåne?

 • Investeringe i sol- och vindenergi för elproduktion. Länsstyrelsen Skåne väljer att inte lämna stöd till sol och vindenergi för elproduktion eftersom det finns andra stöd som lämnas till investering i sol och vindenergi utanför Landsbygdsprogrammet.
 • Investering i produktion av förnybar energi som ersätter fossila bränsle mindre än motsvarande 10 kbm olja. Länsstyrelsen Skåne vill prioritera större satsningar som är mer kostnadseffektiva i förhållande till den vunna miljönyttan.
 • Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen ofta är marginell i förhållande till investeringen i helhet. Investeringen kan även medföra utredningsproblem.

Om du har ett företag på landsbygden (inte jordbruk och trädgårdsföretag) kan du få stöd för att producera och sälja energi från:

 • biobränsle
 • biovärme
 • bio-el
 • biodrivmedel

Då kan du söka stöd för följande utgifter:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggning
 • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om det direkt kan kopplas till investeringen
 • inköp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara som direkt kan kopplas till investeringen

Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för.  Observera att begagnat material och inredning är inte stödgrundande.

Om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till jordbruksverksamhet och till försäljning.

Detta kan vara i form av:

 • bioenergi (energi från biomassa)
 • vindkraft (får ej krävas bygglov)
 • solenergi
 • vattenkraft
 • jordvärme
 • bergvärme

Då kan du söka stöd för följande utgifter:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggning
 • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om det direkt kan kopplas till investeringen
 • inköp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara som direkt kan kopplas till investeringen

Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för.  Observera att begagnat material och inredning är inte stödgrundande.

Skånes prioritering

Mer förnybar energi och fler energieffektiva företag som påverkar klimatet positivt och klarar ett förändrat klimat!

Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som leder till att Skånes energibehov tillgodoses med en långsiktig hållbar produktion av förnyelsebar energi. Vi vill prioritera företag som går från fossila bränslen till förnyelsebar energi, företag som vill satsa på ny teknik för företaget och företag som producerar bioenergi till försäljning. Vi vill även prioritera investeringar som bidrar till att samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer.

Pellets och trävirke

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringsstöd för förnybar energi på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt