Investeringar i småskalig infrastruktur

Vill du öka livskvaliteten och tryggheten på landsbygden? Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur.

Stödet går inte längre att söka

Stödet är stängt. Du kan därför inte längre söka det här stödet.

Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning.

Budgetläget just nu

Budgeten för det sökta stödet är helt fullbokad, varför vi i nuläget inte kan bevilja några ansökningar.

Skånes prioritering

Trygg utomhusmiljö och bättre livskvalité!

Alla som bor på landsbygden ska kunna känna sig trygga och delaktiga i samhället. Den som inte har tillgång till bil måste på ett smidigt sätt kunna nyttja offentliga kommunikationer för arbete och fritidsaktiviteter. För att kunna tillgodose hela befolkningens behov av trygghet och möjlighet till en aktiv fritid krävs insatser för att t ex tillgängliggöra rekreationsområden och möjlighet att använda befintlig kollektivtrafik.

Barn som går hand i hand på en gångstig

Investeringsmöjligheter

Exempel på insatser som kan få stöd är:

  • att sätta upp vägbelysning
  • att anlägga mindre vägar
  • att bygga bryggor och broar
  • att anlägga en pendelparkering
  • att skapa system för samåkning

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig att ta reda på det eller så kan du kolla upp det i SCB:s statistikdatabas.

Befolkningstäthet i SCB:s statistikdatabas. Länk till annan webbplats.

Observera att stöd till anläggning av leder inte ingår i den här åtgärden, utan söks i åtgärden ”Investeringar inom Rekreation och turism”.

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Pdf, 74.3 kB.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar och företag som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringar i småskalig infrastruktur (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt