Investeringar i rekreation och turism

Vill du skapa möjligheter för rekreation och turism på landsbygden? Du kan få stöd för att till exempel skapa leder för vandring och sätta upp skyltar med turistinformation.

Från den 9 april 2020 kan du inte söka det här stödet

Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning.

Mer om varför du inte kan söka stödet hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Projektstödet för investeringar i rekreation och turism finns till för att allmänheten ska kunna erbjudas rekreation, och för att öka möjligheterna till turism på landsbygden. Du kan få stöd för till exempel badplatser, lekplatser och leder för vandring. Du kan även få stöd för att skapa och installera turistinformation på platser för reaktion och turism.

För att du ska få stödet krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Beslut om att stoppa stödet

Från den 9 april har Jordbruksverket beslutat att stoppa det här stöden inom landsbygdsprogrammet.

Det går fortfarande inte att söka detta stöd, i Skåne. Tidigast februari-mars 2021 beräknas stödet kunna öppnas, ev. senare.

Ansökningar som lämnas in före öppning kommer att avvisas med hänvisning till gällande Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet, som trädde i kraft 2020-09-15.

Vi kommer att kontakta dig som redan har en ansökan inne för att ge dig mer information. Har ni frågor i övrigt kontakta gärna oss direkt på telefon eller via e-post.
Vi beklagar det plötsliga som har inträffat och har inte själva haft någon kännedom om det förrän då Jordbruksverket meddelade sitt beslut den 9 april.
Läs mer om Jordbruksverkets beslut och vad som ligger till grund för beslutat samt vad som gäller i dagsläget och hur det påverkar just dig.länk till annan webbplats

Ett gäng ryttare på ridstig

Skånes prioritering

Ett attraktivt, tillgängligt naturlandskap till nytta och nöje för både boende och besökare!

Skåne har en varierande natur och ett rikt kulturarv, med stora möjligheter för såväl ett aktivt friluftsliv som för att utveckla turism inom jakt, fiske, matupplevelser etc. Här finns 100 mil Skåneled, strövområden, slalomåkning, rodel, stuguthyrning och över 220 naturreservat, liksom många vandrings-, cykel- och ridleder som skulle kunna utnyttjas bättre.

Samtidigt är Skåne det län i Sverige som har lägst andel allemansrättslig mark och landskapet är på sina håll otillgängligt, med ett rationellt jordbruk och begränsningar i form av stora vägar och järnvägar. En viktig aspekt för utvecklingen är att tillgängliggöra våra naturområden och attraktioner, dels genom information, såsom skyltning, informationsbroschyrer och webbsidor men även att rent fysiskt nå dessa områden genom t ex anläggning av leder och badplatser. Att det finns goda förutsättningar för grön rekreation och ett aktivt

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd för investeringar för offentligt bruk, till exempel:

 • badplatser
 • lekplatser
 • leder för vandring, cykel, ridning, kanot .m.m.
 • turistinformation i form av t ex. skyltar, bokningssystem och annan programvara

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig, eller så kan du gå in på SCB:s webbplats och ta reda på det.

Befolkningstäthet per kvadratkilometer på SCB:s statistikdatabas.länk till annan webbplats

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet?
Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. PDF

Hur stort är stödet?

Om du är en privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.

I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverket webbplats.

Stödnivåer för Skånes ansökningar

 • Om privat aktör är sökande ges stöd till 90 procent av stödberättigande utgifter. Minst 25 procent av stödet ska vara övrig offentlig medfinansiering, som inte kommer från en EU-fond.
 • Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av finansieringen vara övrig offentlig medfinansiering.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen Skåne
291 86 Kristianstad

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringar i rekreation och turism (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt