Skånestafetten - Friluftslivets år 2021

Landshövdingestafetten är ett initiativ där landets landshövdingar under 2021 – Friluftslivets år ­– utmanar varandra att genomföra friluftslivsaktiviteter i sitt län. I Skåne tar Anneli Hulthén utmaningen vidare till alla 33 skånska kommuner i en stafett genom 33 naturreservat.

Skånestafetten

Den 26 mars inleder Skånes landshövding Anneli Hulthén Skånestafetten med att cykla till ett naturreservat i Malmö stad. Stafettpinnen tas emot av Malmö stad som sedan tar vidare stafettpinnen till ett reservat i nästa kommun. På det sättet går stafetten hela Skåne runt, från mars till september.

Karta över Skåne med  kommunernas etapper

Karta över Skåne med kommunernas etapper

Skånestafettens etapper

Se vykort från kommunerna i listan nedan – uppdatering av vykort sker efter utförd etapp.

26 mars går startskottet för Skånestafetten och landshövding Anneli Hulthén cyklar från Residenset längs med Sydkustleden för att slutligen komma fram till Bunkeflo strandängar. Malmö stad tar sedan över stafettpinnen.

Vid Bunkeflo strandängar kommer landshövdingen tillsammans med naturum Öresund utföra en aktivitet kopplat till havet.

Efter överlämning från Landshövding Anneli Hulthén vid Bunkeflo strandängar tar Malmö stad vid och cyklar till Foteviksområdet. Vellinge kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Malmö Stad vid Foteviksområdet tar Vellinge kommun vid och cyklar till Maglarps sandtag. Trelleborgs kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Vellinge kommun vid Maglarps sandtag tar Trelleborgs kommun vid och cyklar till Hunneröds mosse. Svedala kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Trelleborgs kommun vid Hunneröds mosse tar Svedala kommun vid och cyklar till Svaneholm Vassen. Skurups kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Svedala kommun vid Svaneholm Vassen tar Skurup kommun vid och cyklar till Svartskylle. Ystad kommun tar sedan över staefttpinnen.

 

Skurups kommuns beskrivning av etapp

I natursköna Skurups kommun startar sträckan vid Svaneholms slott och naturreservaten Svaneholm Vassen, Hästhagen och Norrskog. Sträckan fortsätter söderut på den nya gång- och cykelbanan ner till Skurups centrum och passerar Bräknehus, ett litet skogsområde med en elbelyst motionsslinga. På väg söderut genom samhället passerar man Kyrkogatan med pampig tegelarkitektur från sekelskiftet 1800/1900.

Nästa naturupplevelse möts man av vid Prästamossen som är en naturlig damm med fågelliv. När du cyklar ut ur Skurup söderut så passeras Hassle Bösarps böljande landskap och den vita sockenkyrkan. Kring Hassle Bösarp har gjorts flera bronsålders- och järnåldersfynd. Efter Hassle Hassle Bösarp går etappen mer österut mot Torsjö och Torsjön som är en genom uppdämning skapad sjö som har ett intressant fågelliv. Mellan Solberga och Tånebro ligger Solsjön vackert. Det finns en 1,5 km lång naturstig vid Solsjön, som går längs med den gamla banvallen från tiden då det fanns järnvägsförbindelse mellan Rydsgård och Trelleborg.

Efter överlämning från Skurups kommun vid Svartskylle tar Ystad kommun vid och cyklar till Vitabäckshällorna. Sjöbo kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämnng från Ystad kommun vid Vitabäckshällorna tar Sjöbo kommun vid och cyklar till Djurrödsbäcken. Tomelilla kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Sjöbo kommun vid Djurrödsbäcken tar Tomelilla kommun vid och cyklar till Haväng/Vitemölla. Simrishamns kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Tomelilla kommun vid Haväng/Vitemölla tar Simrishamns kommun vid och cyklar till Hunnabacken. Hörby kommun tar sedan över stafettpinnen.

Simrishamns kommuns beskrivning av etapp

Simrishamn greppar stafettpinnen i Haväng, där sanden och havet möts och cyklar först över Ravlunda skjutfälts unika sandstäpp och hedlandskap och sedan vidare genom skira bokskogar mot Brösarp. Vi passerar genom Brösarps norra backar med sina öppna och skogfria gräsklädda kullar som använts till betesmark och genom åkerlandskap med gårdar till Bertilstorp, en blandning av slätt och skogsbygd. Här rinner många bäckar och terrängen är mjukt kuperad.

Sen vidare mot Illstorp genom ett omväxlande landskap med åkrar och skog till Önneköp. Norr om den lilla byn Önneköp passerar vi Fjällmossen som är Sveriges sydligaste större mosse. Intill mossens sydöstra del ligger naturreservatet Fjällmossen: Viggarum ett litet men väldigt varierat naturreservat nästan mitt på Linderödsåsen. Naturen här är en blandning av barr- och lövskog, vattendrag och mossar, och har något av vildmarkskänsla över sig.

Vidare norrut mot etappmålet naturreservatet Hunnabacken, som huvudsakligen består av en enefälad, ett ålderdomligt landskap format av långvarigt betande djur. Här överlämnar vi stafettpinnen till Hörby kommun.

Efter överlämning från Simrishamns kommun vid Hunnabacken tar Hörby kommun vid och cyklar till Årummet. Kristianstad kommun tar sedan över stafettpinnen.

Hörby kommuns beskrivning av etapp

Hörby tar emot stafettpinnen i naturreservatet Hunnabacken i de östra delarna av kommunen. Cykelfärden går förbi Bönhult, Harphult och Älmhult. De många stenmurarna visar att vi cyklar genom ett småskaligt jordbrukslandskap. Här finns fuktängar, friska gräsmarker och torrare kortväxt stenbunden ljungmark vid sidan om björkhagar och alsumpskogar. Här finns även en mosaik av äldre bokskogar, alkärr och öppna betesmarker med trädsolitärer. Det varierade landskapet gör att här finns förutsättningar för en hög biologisk mångfald och flertalet rödlistade arter finns registrerade i området.

Från Älmhult viker vi sedan av mot sydost, med sikte på Huaröd. Genom skog- och åkerlandskap cyklar vi på slingrade vägar. När vi passerar kommungränsen cyklar vi in i Biosfärsområdet Kristianstads vattenrike. Vi tar sedan sikte mot Kristianstad och cyklar förbi Åbjär som är ett naturreservat där Mjöån rinner fram i en bäckravin med stupande bergsbranter och gamla bokar som försöker klänga sig fast längs branterna. Efter detta fortsätter färden till stor del på gammal banvall genom härligt skånskt åkerlandskap på vägen till Kristianstad via Tollarp. Öppna landskap är det som kännetecknar denna bit av cykelturen innan färden avslutas i centrala Kristianstad vid naturreservatet Årummet. Där överlämnas stafettpinnen till Kristianstad kommun.

Efter överlämning från Hörby kommun vid Årummet tar Kristianstad kommun vid och cyklar till Näsums bokskogar. Bromölla kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Kristianstad kommun vid Näsums bokskogar tar Bromölla kommun vid och cyklar till Sporrakulla. Östra Göinge kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Bromölla kommun vid Sporrakulla tar Östra Göinge kommun vid och cyklar till Näset Osby. Osby kommun tar sedan över stafettpinnen.

Östra Göinge kommuns beskrivning av etapp

I Sporrakulla finner vi den gamla välbevarade Sporrakullagården. Gården, som är byggnadsminnesmärkt, omges av ett ålderdomligt kulturlandskap med slåtteräng, stengärdsgårdar och hamlade träd. Cykelturen går förbi Högsma där vi hittar den mycket gamla och egendomliga Högsma-eken, som är en hybrid mellan skogsek och bergek. Högsma-eken skänktes 1928 till Skånes Naturskyddsförening (numera Naturskyddsföreningen i Skåne) och fridlystes 1939. Friluftsområde och aktivitetsparken som invigdes 2019 och bjuder in till aktiviteter av olika slag. Vad sägs om en skatepark, boulebana, parkourbana, utomhusgym, hinderbana, grillplatser, brännbollbana, utescen, linbana, klätterlek, rutschkana, gungor, motorikbana? Har du spring i benen är det på Trollacenter du kan rasta dig. Sissas stuga ligger en bit upp i skogen. Det är en ryggåsstuga från sekelskiftet 1600–1700, som har fått namn efter sin sista ägare. Precis invid Helge å ligger Denningarums gård, vackert beläget. Här finns möjlighet att äta lunch och en gårdsbutik för den som vill köpa med sig produkter hem.

Efter överlämning från Östra Göinge kommun vid Näset Osby tar Osby kommun vid och cyklar till Ubbalt. Hässleholms kommun tar sedan över stafettpinnen.

Osby kommuns beskrivning av etapp

Från Näset i Osby cyklar kommunalrådet och oppositionsrådet med flera norrut längs med östra sidan av Osbysjön för att ta sig genom Osby tätort västerut. Vi följer Skeingevägen och kommer snart genom vackra bokskogar innan vi pausar för att fika vid Brunkelstorps kanotlägerplats intill Helge å. Efter en uppfriskande fika cyklar vi över Helge å och in i Hässleholms kommun.

Efter en liten bit passerar vi södra delarna av Skeingesjön och kan blicka ut mot Skeingeborg, som är anlagd på 1100-talet. Vi fortsätter på slingriga vägar innan vi kommer ut till det öppna landskapet i Verum och kan blicka ut över den vackra kyrkan där Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus gifte sig för exakt 50 år sedan. Vi fortsätter sedan färden genom vackra landskap och en golfbana innan vi till slut når målet i Ubbalt, Vittsjö.

Efter överlämning från Osby kommun vid Ubbalt tar Hässleholms kommun vid och cyklar till Grytåsa strövområde. Örkelljunga kommun tar sedan över stafettpinnen.

Hässleholms kommuns beskrivning av etapp

Hässleholms kommuns sträcka börjar vid Ubbalt naturreservat i Vittsjö. I Ubbalt naturreservat dominerar bokskog och i de delar av skogen där bokarna är över hundra år gamla finns en rik lav- och mossflora. Lunglaven trivs bra här vilket är ett tecken på ren luft och höga naturvärden som finns i området. Ute på den vackra udden anordnas en tipspromenad för barn och vuxna med tema allemansrätten och djur & natur. Cyklingen börjar mot Vittsjö, en historisk snapphanebygd med skog, sjö och natur längs knuten. Under den härliga cykelturen passerar man typisk Göinge-skog med inslag av såväl bok- som granskog med ett rikt djurliv och flera små byar. Efter några mil förbi torp och gårdar är målet nära. Längs vägen mot Skåneporten och Örkelljunga centrum har man ett sjönära läge invid Lärkesholmssjön. Här passar det att göra ett sista stopp och njuta av sjöutsikten. Sista sträckan går mot Grytåsa strövområde för att lämna över stafettpinnen till Örkelljunga kommun.

Efter överlämning från Hässleholms kommun vid Grytåsa strövområde tar Örkelljunga kommun vid och cyklar till Mulleskogen. Perstorps kommun tar sedan över stafettpinnen.

Örkelljunga kommuns beskrivning av etapp

Mellan Grytåsa strövområde och Mulleskogen kan du verkligen njuta av naturen. Du passerar bland annat Möllers skog som är en av få skogar med skogsbetande djur under sommartid.

Du passerar också bland annat Varshult som bjuder på både bokskog och myr och där det förr fanns många små bondgårdar. Flera gamla torparruiner och stenmurar vittnar om svunna tider. ​

Efter överlämning från Örkelljunga kommun vid Mulleskogen tar Perstorps kommun vid och cyklar till Herrevadskloster. Klippans kommun tar sedan över stafettpinnen.

Perstorps kommuns beskrivning av etapp

Sträckan Perstorp-Herrevads kloster inleds i det centrumnära kommunala naturreservatet Mulleskogen där man som besökare bland annat kan ta del av blandskog, rikt fågelliv, vandringsstigar och karpdammar från 1800-talet. Från Mulleskogen går vägen genom centrala Perstorp, ett brukssamhälle med stark koppling till företaget Perstorp AB som när det grundades hette Skånska Ättiksfabriken. Vägsträckningen passerar vidare över Ybbarpsån vilken används än idag av Perstorps Industripark som processvatten.

Kort efter passeringen över Ybbarpsån viker vägen av mot Riseberga och utgörs av asfalterad landsväg. Till höger ses Perstorps Industripark och dess olika företag som är verksamma inne på området. Fortsättningsvis längs vägen passeras exempelvis jordbruksmarker och avfarten till Ruveröds kvarn som ägdes av Ruveröds gård och uppfördes under 1800-talet. Efter ytterligare några kilometers cykling skymtar sedan sträckans mål: Herrevads kloster som grundades 1144 och var verksamt fram till reformationen 1565. På plats kan bland annat betesmarker och en alsumpskog ses. Dessutom finns många gamla och grova ekar varav den mest kända numera utgörs av en rejäl stubbe. I den så kallade ”Snapphaneeken” hängdes flera snapphanar under Skånska kriget på 1670-talet.

Efter överlämning från Perstorps kommun vid Herrevadskloster tar Klippans kommun vid och cyklar till Hallabäckens dalgång. Bjuvs kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Klippans kommun vid Hallabäckens dalgång tar Bjuvs kommun vid och cyklar till Kalvahagen Åstorp. Åstorps kommun tar sedan över stafettpinnen.

Bjuvs kommuns beskrivning av etapp

Vi startar vår etapp vid Hult, Hallabäckens dalgång. Cykelturen tar oss sedan ned för Söderåsen längs med Stenestadsvägen till målgång vid Kalvahagen i åstorp. På vägen ned för backen kommer vi stanna till och gå ut i skogen för att njuta av utsikten över dalgången. När vi kommit ned passerar vi Åvarp med Ridskolan och Åvarps Fälad. I utkanten av naturreservatet går Hallabäcken ihop med Vege å. Vi kommer sedan fram till Norra Vram. Norra Vram är en småort i Bjuvs kommun och kyrkby i Norra Vrams socken. Framme vid Åbrovägen svänger vi höger och kommer se Norra Vrams Prästgård på höger sida. Norra Vrams prästgård med sin bakomliggande naturtomt har ett mycket stort värde för miljön vid Norra Vrams medeltidskyrka. Prästgården har en delvis bevarad interiör.

Åbrovägen övergår i Åstorpsvägen och vi tar sikte på Vram Gunnarstorps gods. Vrams Gunnarstorps ligger beläget på södra sidan av Söderåsen i nordvästra Skåne – med skogen i ryggen och med slättlandskapet som breder ut sig framför. Framme vid godset svänger vi vänster in på Söderåsvägen och rundar godset. Precis innan järnvägen tar vi höger in på Åstorpsvägen och tar sikte på Kalvahagen som är slutmålet. På vägen precis när vi kommer in i Åstorps kommun passerar vi Tingvalla.

Efter överlämning från Bjuvs kommun vid Kalvahagen Åstorp tar Åstorps kommun vid och cyklar till Stora Hult. Båstad kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Åstorps kommun vid Stora Hult tar Båstad kommun vid och cyklar till Ängelholms strandskog. Ängelholms kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Båstad kommun vid Ängelholms strandskog tar Ängelholms kommun vid och cyklar till Bölsåkra-Tranekärr. Höganäs kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Ängelholms kommun vid Bölsåkra-Tranekärr tar Höganäs kommun vid och cyklar till Pålsjö. Helsingborgs kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Höganäs kommun vid Pålsjö tar Helsingborgs kommun vid och cyklar till Saxtorpsskogen. Landskorna kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Helsingborgs kommun vid Saxtorpsskogen tar Landskorna kommun vid och cyklar till Svenstorp-Bolshus fälad. Svalövs kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Landskorna kommun vid Svenstorp-Bolshus fälad tar Svalövs kommun vid och cyklar till Bjäret. Höörs kommun tar sedan över stafettpinnen.

Efter överlämning från Svalövs kommun vid Bjäret tar Höörs kommun vid och cyklar till Eslövs allmänning. Eslövs kommun tar sedan över stafettpinnen.

Eslövs allmänning

Efter överlämning från Höörs kommun vid Eslövs allmänning tar Eslövs kommun vid och cyklar till Salvikens strandängar. Kävlinge kommun tar sedan över stafettpinnen.

Salvikens strandängar

Efter överlämning från Eslövs kommun vid Salvikens strandängar tar Kävlinge kommun vid och cyklar till Rinnebäcksravinen. Lunds kommun tar sedan över stafettpinnen.

Rinnebäcksravinen

Efter överlämning från Kävlinge kommun vid Rinnebäcksravinen tar Lunds kommun vid och cyklar till Vallby mosse. Staffanstorps kommun tar sedan över stafettpinnen.

Vallby mosse 

Efter överlämning från Lunds kommun vid Vallby mosse tar Staffanstorps kommun vid och cyklar till Haboljungs fure. Lomma kommun tar sedan över stafettpinnen.

Haboljungs fure

Efter överlämning från Staffanstorps kommun vid Haboljungs fure tar Lomma kommun vid och cyklar till Södra Lommabukten. Burlövs kommun tar sedan över stafettpinnen.

Söda Lommabukten

Efter överlämning från Lomma kommun tar Burlövs kommun vid och cyklar till Skånes länsresidens i Malmö. Väl framme vid länsresidenset har Skånestafetten nått slutdestionationen.

Kontakt