Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skånes friluftslivsplan

Skånes Friluftslivsplan är på remiss under perioden 30 september till 22 december 2022. Målet med Skånes Friluftslivsplan är att vi tillsammans ska få större genomslag och bidra till att friluftslivsmålen i länet förverkligas. Ett hållbart friluftsliv stärker landskapets natur- och kulturvärden samtidigt som vi har goda möjligheter till varierade naturupplevelser.

Beslut om Friluftslivsplanen förväntas tas i februari/mars 2023.

Remissversion av Skånes friluftslivsplan Länk till annan webbplats.

Friluftslivets roll

Friluftslivet kan bidra till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället, vilket indirekt leder till stora samhällsekonomiska besparingar. Vår naturkontakt har minskat de senaste hundra åren och idag har friluftslivet en avgörande roll i att skapa förståelse för naturen och allt levande. När vi vistas i naturen växer förståelsen för att den är värd att bevara.

Friluftslivsplan i fyra delar

Skånes Friluftslivsplan finns samlad på denna friluftslivsplattform och består av fyra delar;

  • Strategi för framtidens friluftsliv i Skåne 2030
  • Handlingsplan för framtidens friluftsliv i Skåne 2023–2026
  • Kartläggning av friluftslivsområden
  • Kunskapsbank med vägledningar och goda exempel

Remissversion av Skånes friluftslivsplan Länk till annan webbplats.

Målgruppen för Skånes Friluftslivsplan är alla vi som i vår roll kan bidra till att framtidens friluftsliv i Skåne är hållbart och tillgängligt.

Åtgärder fram till 2026

Syftet med strategin är att skapa en gemensam målbild för hur vi i Skåne kan stärka genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken. Genom en långsiktig målbild med gemensamma principer och prioriterade fokusområden kan alla aktörer bidra utifrån sina egna roller och förutsättningar. I handlingsplanen lyfter vi viktiga åtgärder som vi behöver fokusera på fram till 2026.

Underlag för planering

Kartläggningen av friluftslivsområden bidrar till att tydliggöra friluftslivets infrastruktur och kan användas som underlag i strategisk och fysisk planering samt som underlag i beslut och ärenden.

Bred samverkan

Skånes Friluftslivsplan är framtagen i bred samverkan med Skånes alla aktörer inom friluftsliv; allt från myndigheter, region, kommuner, föreningsliv, markägare och besöksnäring.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss