Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Smart Business

”Förverkliga drömmar och upplevelser på landsbygden”

Jens Thulin

Smart Business är en unik mötesplats för att boosta kreativa affärsmöjligheter på den skånska landsbygden. Tillsammans skapar vi ett community där vi kan utforska nya möjligheter och skapa smarta affärslösningar.

För tillfället är projektet pausat - men hör gärna av dig om du har några frågor eller är intresserad av att delta i framtiden.

Projektet pausat

För tillfället är projektet pausat - men hör gärna av dig om du har några frågor eller är intresserad av att delta i framtiden.

Din möjlighet kan bli en bra affär

Smart Business finns till för dig som vill utveckla din verksamhet och utforska nya affärsidéer. Du bor på landsbygden och har resurser eller idéer som du vill vidareutveckla till framgångsrika affärer. Vi erbjuder en mötesplats och ett sammanhang där du får hjälp att utforska nya affärsmöjligheter tillsammans med kreativa idécoacher som har egen erfarenhet av att utveckla affärsidéer på landsbygden.

Smart Business ger dig också tillgång till ett nätverk av likasinnade där du kan utbyta idéer och erfarenheter. Möjligheten att ta del av oväntade och spännande perspektiv kopplat till nya affärsmöjligheter finns också genom att personer från olika branscher bjuds in till gemensamma föreläsningar och samtal.

Vad får du?

Som deltagare får du tillgång till en personlig idécoach som ger dig individuellt och kontinuerligt stöd i din affärsutveckling. Träffarna är praktiskt inriktade och strävar efter att avlasta dig i din utvecklingsprocess – de utformas helt efter dina behov både när det gäller innehåll och frekvens. Antalet träffar bestämmer du och sker på en plats som du och din idécoach kommer överens om. Träffarna dokumenteras av idécoacherna och skickas alltid till dig.

De individuella träffarna varvas med gemensamma nätverksmöten där ni kan utbyta erfarenheter och samtala med inbjudna gästföreläsare. Fokus varierar och styrs av deltagarnas behov – men en uttalad ambition är att fånga upp viktiga trender som kan påverka affärsmöjligheter på landsbygden.

Smart business-processen

 1. Målformulering
  Första kontakten går ut på att analysera möjligheter och behov kopplat till din affärsidé
  tillsammans med en idécoach. Träffen avlutas med att ni tillsammans formulerar mål för ditt deltagande och beslutar om nästa steg utifrån den verktygslåda som Smart Business erbjuder.
 2. Individuella processträffar
  Du träffar din idécoach i den takt som du själv önskar och antalet träffar styrs av dina behov. Under de individuella träffarna utforskar du dina affärsmöjligheter tillsammans med idécoachen med hjälp av de verktyg som Smart Business erbjuder.
 3. Community
  De individuella träffarna varvas med arrangerade möten i det community som skapas och där ni har möjlighet att hjälpa varandra i både idéutvecklingen och med praktiska behov. Smart Business erbjuder också spännande föreläsare på community-träffarna.
 4. Måluppfyllelse
  När målen är uppnådda utvärderar vi affärsprocessen tillsammans och firar uppnått resultat.

Verktygen
I verktygslådan finns bland annat kompetensutveckling i ledarskap och HR-frågor, men också metodstöd i bland annat kreativ idéutveckling, behovsanalys, varumärkesutveckling och storytelling. Smart Business tillhandahåller dessutom en digital mötesplats för utbyte av tips, kunskap, resurser och tjänster mellan deltagarna.

Priset för hela konceptet är 5 000 kr exkl. moms per deltagare. I detta ingår enskilda träffar med idécoach, verktyg och metodstöd, nätverksträffar och gästföreläsningar.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne.

Informationsfolder om Smart business Pdf, 535.1 kB.

Processbeskrivning

Här är våra idécoacher

ANJA PERSSON

Anja är en av de drivande krafterna bakom Gunnarshögs Gård – ett nytänkande företag som utvecklat ett traditionellt lantbruk till att inkludera spännande produktutveckling, gårdsförsäljning och en intensiv besöksverksamhet. Gunnarshögs Gård har ca 26 anställda och tar emot 50 000 besökare varje år.
" Jag ser fram emot att visa hands on hur vi gör
på Gunnarshög och peka på vilka möjligheter som
finns, säger Anja. Tanken är att jag ska inspirera,
lotsa och stötta, även om det självklart är deltagaren
själv som måste göra jobbet. Men jag är där hela vägen och för att visa att även det som verkar omöjligt
är möjligt."

Läs mer om Anja i vår intervju som vi gjorde till kurstidningen Smart landsbygd. Sidan 22-23. Pdf, 28.4 MB.

Anja Persson Foto: Nils Bergendal

LINA BRINTE

"Jag tycker att Smart Business har en bra kombination av individuella samtal och nätverksträffar som går att anpassa efter företagarens intresse.
Nätverksträffar är viktiga eftersom företagaren på landsbygden kan bli lite isolerad och man kan behöva någon att bolla sina idéer med. Det är även viktigt att där få dela med sig av sina erfarenheter. Det kvittar hur gammal du eller ditt företaget är, alla har sina erfarenheter och nya idéer som man kan dela med sig av. Tillsammans är vi starka!

Det är viktigt att utveckla landsbygden som har och kommer få mer betydelse framöver. Därför är det kul att få vara med och stötta nya och redan etablerade företagare inom dessa framtidsbranscher."

Läs mer om Lina i vår intervju som vi gjorde till kurstidningen Smart landsbygd. Sidan 16. Pdf, 21.7 MB.

Anja Persson
Eu-flagga

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt

Projektledare
Eva Rolander
E-post till Eva Rolander
Telefon 010-224 16 08

Idécoach
Lina Brinte
E-post till Lina Brinte