Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välj rätt maskin för ditt ogräs

Utbudet av maskiner för stubbearbetning har ökat stort under senare år och idag finns en uppsjö av maskiner på marknaden att välja mellan. Redskap med tallrikar, pinnar, gåsfötter, pinnar och tallrikar, maskiner som vänder upp kvickrot till jordytan, fräsar – och därtill en rad olika tillbehör. Så hur vet man vad man ska välja? Per Modig, rådgivare på Hushållningssällskapet, ger några tips på hur man kan tänka.

Den 23 september 2021 hölls för första gången den europeiska ekodagen, en dag som instiftats av EU för att öka medvetenheten om ekologisk produktion. Lämpligt nog hade Länsstyrelsen Skåne valt samma dag för att arrangera inspirationsdagen ”Skånskt eko – när det är som bäst”. På programmet stod punkter som bästa betet, biologisk mångfald samt primärproduktion och egenförädling, men störst intresse väckte nog ändå demon av maskiner för stubbearbetning.

– Det finns många maskiner på marknaden och under ekodagen visade vi upp ett tiotal, berättar Per Modig. Optimalt för en ekolantbrukare är såklart att ha flera olika typer av maskiner, men maskiner är dyra. Så när du ska köpa en ny maskin gäller det att läsa på och tänka igenom vad det är du behöver och välja det bästa utifrån dina förutsättningar. Det är du och inte maskinförsäljaren som ska välja vilken maskin du ska köpa!

Olika strategier för olika problem

Vid mekanisk ogräsbekämpning vill man uppnå full genomskärning, så inga ogräs slinker igenom. Att titta på överlappning samt vinkling av tallrikar och gåsfötter är därför viktigt.

– Vid stubbearbetning i ekologisk växtodling bearbetas jorden som regel flera gånger, säger Per. Första gången kör man så grunt som möjligt. Andra gången lite djupare och tredje och fjärde gången – om man hinner så många gånger – ännu djupare, ner till runt tio centimeter. Att välja en maskin som kan bearbeta grunt, som bearbetar jämt och som är lätt att ställa in djupet på är därför också viktigt. Det är även bra att ha koll på vilka tillbehör olika maskiner kan utrustas med, så du kan få ut så mycket som möjligt av din maskin.

Att utgå ifrån gårdens och markens behov är självklart det allra viktigaste när man väljer maskin. För den som vill jordbearbeta väldigt grunt, till exempel för att skona marklivet, kanske en fräs kan vara ett alternativ. Såvida inte marken är stenig! För den som har problem med småfröiga ogräs, som exempelvis renkavle, åkerven, hönshirs eller spillraps, är det viktigt att ha en maskin som bearbetar supergrunt, medan den som har mycket rotogräs, som åkertistel och kvickrot, kan behöva en maskin som ger en bra genomskärning på lite större djup. Och så vidare.

– Olika problem angrips med hjälp av olika strategier, säger Per. Just när det kommer till kvickrot, som ju är ett problem för många, finns det även specialmaskiner som lyfter upp ogräset så att rötterna hamnar ovanpå marken där de torkar ut. Det funkar bra på våren när det är torrt, men sämre på hösten när det är fuktigt. Återigen, se till vilka behov du har och välj utifrån det.

För den som har andra ekolantbrukare i sin närhet kan det också vara värt att fundera på om man kan gå samman i en gemensam maskinpark och på så vis ha råd att investera i flera maskiner.

Liten, lätt, eldriven och uppkopplad

Utvecklingen av maskiner för mekanisk ogräsbekämpning inom ekologiskt jordbruk är även till nytta inom det konventionella jordbruket, som i allt högre grad använder mekanisk bekämpning som ett komplement till kemisk bekämpning. Om EU fattar beslut om att glyfosat inte längre får användas i växtskyddsmedel (nuvarande tillstånd går ut i december 2022) lär den mekaniska bekämpningen bli än viktigare.

Men hur ser då framtiden ut? Det finns ju redan gott om maskiner på marknaden, så vari ligger utvecklingen nu? Per vet vad han själv gärna vill ha.

– Dagens maskiner är ofta väldigt stora, eftersom det gör att arbetet går snabbare, säger Per. Nackdelen är att tunga maskiner packar jorden. Så det jag ser fram emot är att ersätta en stor maskin med flera mindre, lättare och självkörande enheter.

Det digitaliserade jordbruket med självkörande maskiner lär inte ligga alltför långt bort i framtiden. Flera företag arbetar redan på saken och en hel del forskning bedrivs inom området. Bland annat har RISE (Research Institutes of Sweden) bedrivit en testbädd för digitaliserat jordbruk vid SLU Ultuna, där självkörande maskiner ingått som en del av studien.

Förutom fördelar som minskad markpackning kan de självkörande maskinerna drivas av el, vilket ökar både hållbarheten och lönsamheten inom jordbruket. Även det en högst efterfrågad utveckling. Maskindemon på kommande ekodagar lär alltså definitivt vara värd ett besök även framöver!

Text: Ulrika Petersén Foto: Nils Bergendal

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss