Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktigt att registrera farligt avfall

Hösten 2020 kom nya regler om dokumentation av farligt avfall och från årsskiftet infördes även en miljösanktion på 5 000 kronor om man inte registrerar enligt de nya reglerna.

För dig som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall kräver de nya reglerna anteckningsskyldighet och rapportering till Naturvårdsverkets register.

Anteckna
I verksamheter där det uppkommer farligt avfall som exempelvis spillolja, oljefilter, batterier, lysrör krävs det att man antecknar följande uppgifter innan det farliga avfallet transporteras från gården.

 • typ av farligt avfall, inkl.
 • avfallskod
 • var avfallet producerats
 • datum för borttransport
 • transportsätt
 • vem som ska transportera bort avfallet
 • avfallets vikt i kg
 • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.


Anteckningar ska sparas i minst 3 år och kunna visas upp vid tillsyn av verksamheten. Anteckna så fort du ska lämna farligt avfall från gården. Om ett transportföretag hämtar avfallet, kontrollera att dina antecknade uppgifter stämmer överens med de uppgifter som framgår av transportdokumentet som du får från transportören.

Tre typer av rapportering
Till Naturvårdsverket

 • Anteckningsskyldig registrerar transport av farligt avfall inom 2 dagar
 • Transportdokument upprättas och registreras

Till Länsstyrelsen

 • Om du transporterar farligt avfall via verksamheten behövs ett tillstånd som du får genom att göra en anmälan till Länsstyrelsen.


Är du anteckningsskyldig ska du lämna uppgifterna elektroniskt, senast två dagar efter transport, till Naturvårdsverkets avfallsregister. Detta för att undvika eventuellt sanktion på 5 000 kr. I registreringen ska motsvarande uppgifter som antecknades innan transporten registreras. Du behöver e-legitimation för att göra registreringen. De flesta företag som erbjuder hämtning av farligt avfall erbjuder även
registrering mot en mindre kostnad. Om du överlåter registreringen, be om en kopia så du säkert vet att registrering skett.
Vid transport av farligt avfall måste också ett transportdokument upprättas och registreras i Naturvårdsverkets register. Mall för transportdokument finns på Miljöhusesyns webbplats. Du måste alltså göra två registreringar i registret, en som producent och en som transportör.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss