Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om dispens från föreskrifter i naturreservat

Det här ansökningsformuläret gäller för ansökningar inom: naturreservat, nationalpark, naturminne och växtskyddsområde.

Du ansöker om dispens genom formuläret på den här sidan.

  1. Fyll i formuläret nedan.
  2. Bifoga nödvändiga dokument.
  3. Klicka på skicka. Du får en bekräftelse på din ansökan till den e-postadress du angett under sökande.

Formulär för ansökan om dispens från reservatsföreskrifter

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

Ansökan gäller för: * (obligatorisk)
Ansökan gäller för:

SÖKANDE
MEDSÖKANDE
FASTIGHET/-ER SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN

Har fastighetsägaren godkänt åtgärden?
Har fastighetsägaren godkänt åtgärden?

Markanvändning, vegetation, djurliv m.m.

Dispens kan endast meddelas om det finns särskilda skäl och om dispensen är förenlig med förbudets/föreskriftens syfte

OM JORDBRUKSMARK BERÖRS
Erhålls miljöersättning eller kulturmiljöstöd för berört område? * (obligatorisk)
Erhålls miljöersättning eller kulturmiljöstöd för berört område?
Åtgärder för att förebygga skada/-or etc.
BIFOGA RITNING OCH TYDLIG KARTA
Bifoga ritning och tydliga karta eller kartor som visar var den planerade åtgärden är belägen, både översiktlig och mer detaljerat. Som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, storlek/yta och ev. påverkan på natur/kulturvärden. Skallinje och norrpil ska anges på kartan. Foto över området får gärna bifogas för att underlätta handläggningen.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Kontakt