Förorenade områden i länet

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. I vår karta över förorenade områden kan du se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade.

Karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden.

Begär utdrag från kartan

Om du vill få ut information om specifika objekt i kartan eller specifika fastigheter kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

  • Fastighetsbeteckning eller ID-nummer
  • Kommun

Observera att det endast är möjligt att få utdrag från kommuner i det egna länet.

Skicka din begäran till skane@lansstyrelsen.se

Information om förorenade områden från andra aktörer

Det är fler än Länsstyrelsen som har information om förorenade områden. Kontakta i första hand den som är tillsynsmyndighet för området för att få mer information, vilket ofta är kommunen. Om kommunen inte är tillsynsmyndighet kan de oftast hänvisa dig rätt.

Även andra myndigheter kan ha information om förorenade områden, till exempel:

Försvarsmaktenlänk till annan webbplats

Trafikverketlänk till annan webbplats

Sveriges geologiska undersökninglänk till annan webbplats

Tänk på att ett område kan vara förorenat även om myndigheterna saknar uppgifter om området.

WMS-tjänster och nedladdningsbara geodata

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas geodatakatalog.

Kontakt

Johan Wigh, 010-224 16 98, chef för enheten för förorenade områden och avfallstransporter

David Lalloo,010-224 14 49, tillsyn och tillsynsvägledning

Jessica Bernfreed Ewald, 010-224 12 42, tillsyn och tillsynsvägledning, statusrapporter, PFAS

Fanny Söderkvist, 010-224 14 84, tillsyn och tillsynsvägledning

Karin Persson, 010-224 15 76, EBH-stödet, statliga objekt, bostadsbidraget

Emilia Drab (föräldraledig), 010-224 16 77, statliga objekt, bostadsbidraget, tillsyn och tillsynsvägledning

Mieke Haegeman,010-224 12 81, tillsyn och tillsynsvägledning

Mats Andersson, 010-224 13 09, statliga objekt

Erik Eneroth, 010-224 17 65, tillsyn och tillsynsvägledning