Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelserna har många ansökningar i kö och kan bara fatta beslut när det finns pengar. Länsstyrelsen får pengar av Energimyndigheten i portioner under året.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Vägledning om solceller finns på Solelportalen hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast den den 31 juli 2019.

Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I januari 2020 är det totalt i landet 20 000 ansökningar i kön.

Anslaget till stödet har nyligen ökats. Bedömningen är att det senare under året kommer att finnas pengar till de ansökningar som lämnades till Länsstyrelsen under 2019. Hur det blir för de ansökningar som kommit in under 2020 kan vi ännu inte uttala oss om.

För närvarande kan vi inte lämna någon prognos om när vi kommer kunna fatta beslut i ansökningar som har kommit in under 2019.

Vi uppdaterar texten här på webben när vi har mer information.

Vilken stödnivå gäller?

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Den nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende från och med den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du fått stöd beviljat före 8 maj 2019?

Du som fått beslut om stöd före 8 maj 2019 kommer inte att påverkas av att stödnivån sänktes då. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till Länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-02-26.

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmaktsblankett för organisationer och företag finns att ladda ner hos Boverketlänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Skicka din ansökan till:

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

Anläggning på marken

Om du ska bygga din solelsanläggning på marken kan du behöva samråda med oss för att din anläggning ska uppfylla kraven enligt exempelvis miljöbalken. Samrådsprocessen är fristående från prövningen av investeringsstödet.

Läs mer om vad som gäller för åtgärder i naturmiljön här.

Så handlägger vi din ansökan

Skåne har fått mer pengar till stöd av Energimyndigheten. Vi räknar med att de medel som tilldelats Skåne hitintills, räcker till beslut för ansökningar inkomna till och med mars 2019.

Bidragsnivån är 20 procent på de beslut om stöd som fattas nu. De som beviljats stöd innan maj 2019 berörs inte av den nya stödnivån.

Handläggningstider

Med det stora antal ansökningar som vi har i Skåne är det ofta svårt att säga när ett specifikt ärende kommer att få beslut.

Vi arbetar för att kunna behandla ärenden så fort som möjligt i den turordning ärendena kommit in till Länsstyrelsen.

Just nu handlägger vi ansökningar inkomna från 1 juli 2018 och framåt. I början av december var framme vid handläggning av ansökningar som inkom i januari 2019. För dig som ansökt om stöd under perioden juli 2018 - januari 2019 kan det vara bra att kontrollera om du fått en begäran om komplettering om du inte fått något beslut.

Du får bekräftelsebrev med ärendenummer

Så fort en ansökan om stöd kommit in till oss skickar vi ut ett bekräftelsebrev med ett ärendenummer. Detta nummer är det viktigt att du anger i all kommunikation med oss.

Vi skickar också ut ett informationsbrev med information om stödet som är aktuell då er ansökan kommit in. Denna information kan komma att ändras om några förutsättningar för stöden ändras innan vi har hunnit ta beslut.

Bara beslut i kompletta ärenden

Ärendena behöver vara kompletta innan vi fattar beslut.

För att fatta ett beslut behöver vi veta exakt vad er anläggning kommer att kosta, eller liknande. Om kostnadsuppgifter eller fakturor redan finns i ansökan kommer vi att fatta beslutet baserat på dessa.

Behöver vi mer information för att fatta beslut i ditt ärende kan vi höra av oss via telefon, brev eller e-post. För en snabbare handläggning kan du själv skicka in handlingar så att ditt ärende blir komplett.

Komplettera ditt ärende

Du kan själv påverka ditt ärendes handläggningstid genom att sända in fakturor eller annan information om ditt projekt och vad det kostar.

Har du ansökt om stöd via blankett kan du skicka in fakturor till oss via post eller via e-post. Skicka handlingarna med ditt ärendenummer till: skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Utbetalning av stödet

Du kan begära utbetalning av stödet när:

  • Beslutet om stöd skickats ut.
  • Din anläggning måste vara inkopplad på elnätet.
  • Eventuellt nyttjat ROT-avdrag är återbetalt

Du kan begära utbetalning elektroniskt när ansökan är gjord digitalt via Boverkets e-tjänst, annars används de sista sidorna i pappersbeslutet.

Utbetalningstider

Det tar cirka en månad till sex veckor från det att du skickat in en komplett begäran om utbetalning tills utbetalningen görs.

Utbetalning görs inom två veckor efter att er begäran har beviljats och du har fått ett beslut om att stödet ska betalas ut.

Uppgifter om produktion inte längre ett krav

Du som redan fått pengar i stöd till solceller behöver inte längre skicka in uppgifter om produktion.

Kravet är borttaget från den 1 januari 2019, och gäller alla som fått stöd.

Kontakt