Hållbara företagsresor 2.0

I projektet Hållbara företagsresor 2.0 jobbar vi med företag i Helsingborg och Lund för att klara omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle. Projektet pågår till slutet av 2024.

Vi stöttar företag att nå högt uppsatta hållbarhetsmål och dessutom undersöka aspekter som har betydelse för omställningen till ett transporteffektivt samhälle i ett post-corona‑perspektiv.

Projektet följs av forskare från Lunds universitet och Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik, K2. Vi kommer att sprida forskningsresultaten och erfarenheterna från projektet brett i samhället, så att fler kan klara omställningen.

Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik, K2 Länk till annan webbplats.

Det här får deltagande företag av projektet

Företag som deltar i projektet får verktyg, inspiration och individuell coaching på resan mot mer hållbara persontransporter.

Deltagandet är gratis och företagen får

  • resvaneundersökningar och nulägesanalys
  • beräkning av koldioxidutsläpp från pendling och affärsresor
  • framtagande av handlingsplaner, målbilder och resepolicyer
  • årlig uppföljning och utvärdering
  • stöd i post-corona‑arbetet med tjänsteresor och digitala möten.

Potential: minskade utsläpp och kostnader

Växthusgasutsläppen i Skåne behöver minska med 70 procent om vi ska klara klimatmålen, och persontransporter står för en mycket stor del av dessa utsläpp. Varannan bilresa är under 5 km. Det finns en enorm potential att minska utsläppen från arbetsresor.

Vinsterna är många för företagen som deltar i projektet: de gör en ekonomisk vinst, blir en mer attraktiv arbetsgivare, får friskare medarbetare, minskar sina klimatutsläpp och bidrar till färre transporter i våra städer.

Föregående projekt: Hållbara företagsresor 1.0

Hållbara företagsresor 2.0 är en fortsättning och vidareutveckling av det framgångsrika projektet Hållbara företagsresor 1.0 som pågick åren 2018–2020 och där deltagande företag minskade sina klimatpåverkande utsläpp från affärsresor med i genomsnitt över 45 procent på ett år.

Projektansvariga och finansiär

Logga Europeiska regionalfonden

Projektet Hållbara företagsresor 2.0 är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Energikontoret Syd, Lunds universitet, Lunds kommun och Helsingborgs stad.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss