Energieffektivisering av offentliga byggnader och värdeskapande fastighetsförvaltning

Skånska kommuner slösar bort nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade genomfört lönsamma energiinvesteringar. På den här sidan kan du läsa om Länsstyrelsen Skånes arbete med energieffektivisering och värdeskapande fastighetsförvaltning i svenska kommuner.

Trappstegsillustration över hur de olika projekt som nämns på webbsidan hänger samman: Fas 1 Förstudie, Fas 2 Pilotprojekt, Fas 3 Metodutveckling.

Förstudie: Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader (2017)

I en analys av fastighetsförvaltningen i de skånska kommunerna utförd 2017 bedömde vi att det finns en potential att sänka energianvändningen till 120 kWh eller mindre per kvadratmeter genom att modernisera byggnaderna med lönsamma åtgärder. En 30-procentig sänkning skulle spara nästan fem miljarder kronor netto under en investerings livslängd i ett enda länsöverskridande energieffektiviseringsprojekt.

Projektet finansierades av Energimyndigheten, Region Skånes miljövårdsfond, samt Länsstyrelsen Skåne.

Analysen från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader Länk till annan webbplats.

Överkom energislöseriet genom lönsamma investeringar (2018-2019)

I detta pilotprojekt med fyra skånska kommuner genomförde vi energirevisioner och tog fram investeringskalkyler för tre skolor och en kombinerad sim- och sporthall, en byggnad i varje kommun. Kommunernas administrativa rutiner utvärderades också. Därefter samlade vi berörda funktioner till en heldags kapacitetsutveckling i värdeskapande fastighetsförvaltning.

Kommunerna fick expertstöd med att, utifrån sina nyckeltal, uppskatta och presentera sin totala lönsamma energieffektiviseringspotential för kommunledningen. Syftet var att visa hur lönsamma investeringar kan motiveras genom väl genomarbetade investeringskalkyler. Våra preliminära kalkyler visade att dessa fyra kommuner kunde spara 130 miljoner kronor netto på 25 år.

Deltagande kommuner i pilotprojektet var Lund, Trelleborg, Burlöv och Osby. Projektet finansierades av ERUF/Tillväxtverket, Region Skåne, samt Länsstyrelsen Skåne.

Rapport och material från pilotprojektet om energislöseri Länk till annan webbplats.

Databaserad energistyrning i offentliga byggnader (2020-2022)

Inom detta projekt kommer Länsstyrelsen ta fram en kapacitetsutvecklingsmodell för att erbjuda kommuner det stöd de behöver för att kunna

  • Inventera sina byggnader
  • Ta fram investeringskalkyler som tar hänsyn till energibesparingar och minskade underhållskostnader under investeringens livslängd
  • Motivera ett storskaligt reinvesteringsprojekt
  • Genomföra ett storskaligt reinvesteringsprojekt

Länsstyrelsen kommer även följa och dokumentera lärdomar från Osby kommuns arbete med genomförande av den handlingsplan som de tog fram i pilotprojektet.

Övriga projektdeltagare kommer undersöka hur energidata kan optimeras för att minska energianvändningen i byggnaderna.

Deltagare i projektet:

  • Gate 21 (Danmark) samt 9 danska kommuner
  • HUT Skåne samt 4 skånska kommuner
  • Länsstyrelsen Skåne

Projektet finansieras av EU-fonden INTERREG-Öresund-Kattegatt-Skagerak.

Mer information om projektet Databaserad energistyrning i offentliga byggnader på HUT Skånes webbplats. Länk till annan webbplats.

Videomaterial om energieffektivisering och värdeskapande fastighetsförvaltning

Hanna Savola, Tillväxtstrateg Länsstyrelsen Skåne, berättar om den oanade energieffektiviseringspotentialen i kommuners fastigheter (2020)

Hanna Savola, Tillväxtstrateg Länsstyrelsen Skåne, pratar i en intervju med Upphandlingsmyndigheten om bland annat problem med budgetstyrd fastighetsförvaltning. Intervjun startar 1t 36 min in (2021).

Anders Edwall, teknisk chef Osby kommun, berättar om utmaningar som Osby brottas med i arbetet med att skapa en energieffektiv och attraktiv fastighetspark.

Daniel Svensson, energiexpert och fastighetsutvecklare ESM AB, presenterar den behovsanalys och bokföringsmetodik som behövs för att överkomma underhållsbergen i kommunala fastigheter.

Kontakt