Energieffektiva kommunala fastigheter

Skånska kommuner slösar bort nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade genomfört lönsamma energiinvesteringar. I ett pilotprojekt ser fyra skånska kommuner över sin energiförbrukning.

Hög energiförbrukning i kommunala fastigheter

Under 2017 besökte Länsstyrelsen Skåne samtliga 33 skånska kommuner för att undersöka hur energieffektiva deras kommunala fastigheter var. Den genomsnittliga energianvändningen låg på 175 kWh per kvadratmeter, vilket är mer än 50 procent högre än landets bästa kommuner.

Rapport: Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnaderPDF

Hög potential att spara pengar och energi

Vi bedömer att det finns en potential att sänka energianvändningen till 120 kWh per kvadratmeter genom att modernisera byggnaderna med lönsamma åtgärder. En 30-procentig sänkning skulle spara nästan fem miljarder kronor netto under en investerings livslängd i ett enda länsövergripande energieffektiviseringsprojekt.

Pilotprojekt med fyra kommuner

Nu är Länsstyrelsen igång med ett pilotprojekt (se FAS 2 i bild nedan) som ger fyra skånska kommuner möjlighet att se över sin energianvändning. I projektet genomförs energirevisioner för att tydliggöra var och hur energieffektiviseringar kan göras. Det blir även en utbildning med slutmålet att kommunerna ska få en handlingsplan = ett underlag som politiker kan ta ställning till. Vi hoppas att det här så småningom ska bli intressant för samtliga skånska och svenska kommuner att genomföra.

Projektskiss

Översiktsbild över projektet. Just nu befinner sig projektet i fas 2.

Deltagande kommuner är Lund, Trelleborg, Burlöv och Osby.

Projektet finansieras av ERUF/Tillväxtverket, Regon Skånes Miljövårdsfond, samt Länsstyrelsen.

Slutseminarium

Den 15 november 2019 hölls det ett välbesökt slutseminarium för pilotprojektet. Seminariebesökarna fick bland annat ta del av erfarenheter från de fyra skånska kommuner som deltagit i projektet om hur den fastighetsupprustning som krävs kan skapas med syfte att radikalt ändra den kommunala fastighetsförvaltningen och de processer som är avsedda att stödja värdeskapande energismart fastighetsförvaltning.

Nedan kan du ta del av presentationer från slutseminariet:

Videoinspelningar från projektets slutseminarium

Anders Edwall, teknisk chef Osby kommun, berättar om utmaningar som Osby brottas med. Utmaningarna finns i näst intill alla andra kommuner i Sverige. Här presenterar han även kalkylerna som kommunen tagit fram i projektet.

Daniel Svensson, energiexpert och fastighetsutvecklare, om behovsanalysen och bokföringsmetodiken för att överkomma underhållsbergen.

Kontakt