Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pågående projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket i projektform inom klimat- och energiområdet. Syftet med projekten är att öka genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin och även de nationella ambitioner som Sveriges regering har på klimat- och energiområdet.

Läs mer om Skånes klimat- och energistrategi

I vissa fall är projekten stöttande för olika aktörer, till exempel kommuner eller företag. I andra fall handlar det om kunskapsuppbyggnad.

Projekten genomförs oftast i samverkan med regionala eller lokala aktörer och i vissa fall driver vi projekt med eller för andra länsstyrelser.

Våra pågående projekt

Andra klimat- och energiprojekt vi deltar i

En del av de projekt vi driver har egna webbplatser. Andra projekt har sina webbsidor hos annan aktör. Här hittar du länkar till några projekt vi arbetar i.

Regionala dialoger förnybart: Länk till annan webbplats. ett projekt med fokus på regionala dialoger där Power Circle, Sustainable Innovation, samt Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Uppsala och Länsstyrelsen Västra Götaland, ska bygga upp och sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet. 

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution Länk till annan webbplats.

Elbilslandet Syd: Länk till annan webbplats.fyra fokusområden ska stödja aktörer inom Skåne och Blekinges näringsliv att göra en omställning till fossilfria transporter

Sol i syd: Länk till annan webbplats.EU-projekt som syftar till att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge

Finansiering

Finansiering till projekten kommer bland annat från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Regions Skånes miljövårdsfond.

Kontakt