Pågående projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket i projektform inom klimat- och energiområdet. Syftet med projekten är att öka genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin och även de nationella ambitioner som Sveriges regering har på klimat- och energiområdet.

Läs mer om Skånes klimat- och energistrategi

I vissa fall är projekten stöttande för olika aktörer, till exempel kommuner eller företag. I andra fall handlar det om kunskapsuppbyggnad.

Projekten genomförs oftast i samverkan med regionala eller lokala aktörer och i vissa fall driver vi projekt med eller för andra länsstyrelser.

Finansiering till projekten kommer bland annat från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Regions Skånes miljövårdsfond.

Kontakt