Pågående projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket i projektform inom klimat- och energiområdet. Syftet med projekten är att öka genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin och även de nationella ambitioner som Sveriges regering har på klimat- och energiområdet.

Läs mer om Skånes klimat- och energistrategi

I vissa fall är projekten stöttande för olika aktörer, till exempel kommuner eller företag. I andra fall handlar det om kunskapsuppbyggnad.

Projekten genomförs oftast i samverkan med regionala eller lokala aktörer och i vissa fall driver vi projekt med eller för andra länsstyrelser.

Fler klimat- och energiprojekt vi deltar i

En del av de projekt vi driver har egna webbplatser. Andra projekt har sina webbsidor hos annan aktör. Här hittar du länkar till några projekt vi arbetar i.

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistributionlänk till annan webbplats

Elbilslandet Syd: länk till annan webbplatsfyra fokusområden ska stödja aktörer inom Skåne och Blekinges näringsliv att göra en omställning till fossilfria transporter

Sol i syd: länk till annan webbplatsEU-projekt som syftar till att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge

Finansiering till projekten kommer bland annat från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Regions Skånes miljövårdsfond.

Kontakt