Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pågående projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket i projektform inom klimat- och energiområdet. Syftet med projekten är att öka genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin och även de nationella ambitioner som Sveriges regering har på klimat- och energiområdet.

Klimat- och energistrategi för Skåne

I vissa fall är projekten stöttande för olika aktörer, till exempel kommuner eller företag. I andra fall handlar det om kunskapsuppbyggnad.

Projekten genomförs oftast i samverkan med regionala eller lokala aktörer, och i vissa fall driver vi projekt med eller för andra länsstyrelser.

Våra pågående projekt

Här listas de projekt som har en egen undersida med information på www.lansstyrelsen.se/skane

Andra klimat- och energiprojekt vi deltar i

En del av de projekt vi driver har egna webbplatser. Andra projekt har sina webbsidor hos annan aktör. Här hittar du länkar till några projekt vi arbetar i.

Energismarta företag i Skåne

I projektet hjälper vi skånska företag att minska sina energikostnader på kort och lång sikt. Ta era första steg i energiarbetet och lär tillsammans med andra företag. Sänk din energianvändning och dela erfarenheter med andra företag i ett nätverk för energieffektivisering. Vill ditt företag vara med? På projektets webbsida finns informationsblad, intresseanmälan och kontaktuppgifter.

Energismarta företag i Skåne (Energikontorsydosts webbplats) Länk till annan webbplats.

NUDGE – Nod för utveckling av digital och grön energiomställning:

NUDGE är ett aktivitetsbaserat nätverksprojekt där företag i Skåne ska få bättre koll på sin energianvändning och göra energieffektiviserande insatser. Målet är att sänka företagens energikostnader samt stödja företagens återhämtning i spåren av covid-19-pandemin.

NUDGE – Nod för utveckling av digital och grön energiomställning (Energikontorsydosts webbplats) Länk till annan webbplats.

Avslutade projekt

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution Länk till annan webbplats.

Elbilslandet Syd: Länk till annan webbplats.fyra fokusområden ska stödja aktörer inom Skåne och Blekinges näringsliv att göra en omställning till fossilfria transporter

Sol i syd: Länk till annan webbplats.EU-projekt som syftar till att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge

Finansiering

Finansiering till projekten kommer bland annat från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Regions Skånes miljövårdsfond.

Kontakt