Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pågående projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket i projektform inom klimat- och energiområdet. Syftet med projekten är att öka genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin och även de nationella ambitioner som Sveriges regering har på klimat- och energiområdet.

Klimat- och energistrategi för Skåne

I vissa fall är projekten stöttande för olika aktörer, till exempel kommuner eller företag. I andra fall handlar det om kunskapsuppbyggnad.

Projekten genomförs oftast i samverkan med regionala eller lokala aktörer, och i vissa fall driver vi projekt med eller för andra länsstyrelser.

Våra pågående projekt

Andra klimat- och energiprojekt vi deltar i

En del av de projekt vi driver har egna webbplatser. Andra projekt har sina webbsidor hos annan aktör. Här hittar du länkar till några projekt vi arbetar i.

NUDGE – Nod för utveckling av digital och grön energiomställning: Länk till annan webbplats. ett aktivitetsbaserat nätverksprojekt där företag i Skåne ska få bättre koll på sin energianvändning och göra energieffektiviserande insatser. Målet är att sänka företagens energikostnader samt stödja företagens återhämtning i spåren av covid-19-pandemin.

Regionala dialoger förnybart: Länk till annan webbplats. ett projekt med fokus på regionala dialoger där Power Circle, Sustainable Innovation, samt Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Uppsala och Länsstyrelsen Västra Götaland, ska bygga upp och sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet. 

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution Länk till annan webbplats.

Elbilslandet Syd: Länk till annan webbplats.fyra fokusområden ska stödja aktörer inom Skåne och Blekinges näringsliv att göra en omställning till fossilfria transporter

Sol i syd: Länk till annan webbplats.EU-projekt som syftar till att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge

Finansiering

Finansiering till projekten kommer bland annat från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Regions Skånes miljövårdsfond.

Kontakt