Pågående projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket i projektform inom klimat- och energiområdet. Syftet med projekten är att öka genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin och även de nationella ambitioner som Sveriges regering har på klimat- och energiområdet.

Klimat- och energistrategi för Skåne

I vissa fall är projekten stöttande för olika aktörer, till exempel kommuner eller företag. I andra fall handlar det om kunskapsuppbyggnad.

Projekten genomförs oftast i samverkan med regionala eller lokala aktörer, och i vissa fall driver vi projekt med eller för andra länsstyrelser.

Våra pågående projekt

Här listas de projekt som har en egen undersida med information på www.lansstyrelsen.se/skane

Andra klimat- och energiprojekt vi deltar i

En del av de projekt vi driver har egna webbplatser. Andra projekt har sina webbsidor hos annan aktör. Här hittar du länkar till några projekt vi arbetar i.

Vill du veta mer om nätverken för energieffektivisering kontakta Ingela Valeur.

Energismarta företag i Skåne - E!

E! är ett aktivitetsbaserat nätverksprojekt i syfte att öka förutsättningarna och stimulera företag till en mer hållbar, konkurrenskraftig och effektiv energianvändning.

Målen för E! är:

  • Reducera energianvändningen med 15 % och drastiskt reducera användningen av fossila bränslen.
  • Bidra till Skånes Effektkommissions målsättning om 50 % självförsörjningsgrad
  • Bidra till att uppfylla målen i Skånes klimat- och energistrategi

Energismarta företag i Skåne (Energikontorsyds webbplats) Länk till annan webbplats.

Avslutade projekt

NUDGE – Nod för utveckling av digital och grön energiomställning

NUDGE var ett aktivitetsbaserat nätverksprojekt för företag i Skåne som ville få bättre koll på sin energianvändning och göra energieffektiviserande insatser. Målen, att sänka företagens energikostnader och stödja företagens återhämtning i spåren av covid-19-pandemin, har uppnåtts med råge.

Trettiotre skånska företag har tillsammans minskat behovet av köpt energi med 7 344 000 kilowattimmar per år. Företagen, som varit allt ifrån stora till små, har arbetat i nätverk där man lärt av varandra, men också deltagit i utbildningar och haft individuell energirådgivning.

Målsättningen var att

  • respektive nätverk i snitt skulle nå 10 procent energieffektivisering
  • alla företag skulle ha genomfört minst 1 åtgärd samt ha 1 planerad åtgärd i sin handlingsplan.

Alla tre nätverk har överträffat sitt mål och i snitt dragit ner på inköpt energi med 18 procent samt totalt genomfört 107 åtgärder och planerat 64 åtgärder att genomföra framöver.

Se mer om resultaten för tre av företagen i de här filmerna:

Så lyckades NP Nilsson minska sitt energibehov med 25% på ett år (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Treform överträffade sitt energibesparingsmål genom arbetet med sin energikartläggning (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Äppelriket minskade sin elanvändning med 30% genom bland annat ny kylteknik (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande vid projektets avslutning: Skånska företag drar ner 18% på energi (newsmachine.com) Länk till annan webbplats.

NUDGE – Nod för utveckling av digital och grön energiomställning (Energikontorsyds webbplats) Länk till annan webbplats.

Andra avslutade projekt

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution Länk till annan webbplats.

Elbilslandet Syd: Länk till annan webbplats.fyra fokusområden ska stödja aktörer inom Skåne och Blekinges näringsliv att göra en omställning till fossilfria transporter

Sol i syd: Länk till annan webbplats.EU-projekt som syftar till att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge


Finansiering

Finansiering till projekten kommer bland annat från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Regions Skånes miljövårdsfond.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss