Översvämning i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lantbrukseffekten

När elen inte räcker till kan en lösning vara att vissa lantbrukare under korta stunder stänger av eller minskar sin elanvändning. På gårdar med lite större värme- eller kylsystem hinner temperaturerna knappt påverkas vid kortare nedstängningar. Lantbrukaren kan också få betalt för att minska sin elanvändning under dessa perioder.

Ökat elbehov och ojämn produktion

Sverige står inför ett skifte med en ökad elektrifiering av transporter, industri och andra verksamheter. Mer sol- och vindel innebär en mer ojämn elproduktion, eftersom dessa energislag kräver särskilda förutsättningar för att fungera optimalt. Det innebär att produktionen kan variera, och därför behöver vi använda elen smartare.

Höga kostnader för energi är en växande utmaning för lantbruket. Som ett komplement till åtgärder för energibesparing och egen produktion öppnas nu en möjlighet att sänka de totala energikostnaderna genom att styra när användning och produktion sker.

Virtuellt kraftverk och flexibilitet

Flexibilitet är möjligheten att tidigare- eller senarelägga användning eller produktion av el, utan att påverka verksamheten. Ett virtuellt kraftverk är ett lokalt styrsystem för el som har flexibilitet, till exempel värme, kyla, batterier och elproduktion från solceller och biogas. Det kan handla om att under en kort stund minska värmen från en värmepump eller öka elproduktionen från biogas.

Fördelar med ett virtuellt kraftverk:

  • Den som har ett virtuellt kraftverk kan maximera egenanvändningen av egenproducerad el, exempelvis solel.
  • Det virtuella kraftverket ger möjlighet att anpassa användning och produktion av el till de tider när det är bäst utifrån timpris på el.
  • För den som har ett effektabonnemang för elen bestäms elpriset bland annat av den högsta effekten man använder, även om den används under kort tid. Kan man sänka de högsta effektnivåerna så påverkar det priset för all el man köper.
  • Flexibilitet kan säljas till Svenska Kraftnät marknader för stödtjänster.

Förstudien "Lantbrukseffekten"

Lantbrukens värme- och kylanläggningar har möjlighet att leverera överskottsel genom att reglera sin elanvändning och därmed vara med och lösa de regionala och lokala effektbrister som flera tillväxtregioner upplever. Målet med förstudien var att analysera och kartlägga de skånska lantbrukens möjlighet att bidra med flexibilitet till elnäten.

Resultat från förstudien

Att skapa ett virtuellt kraftverk, för att kunna dra ekonomisk nytta av flexibiliteten, är mest relevant för lantbruk som har över 30–40 kW styrbar effekt och som har effektabonnemang. Det är den övergripande slutsatsen från projektet. Den årliga intäkten från flexibilitet uppskattas till cirka 600 kronor/kW styrbar effekt.

Flera fallstudier har genomförts. Den förväntade återbetalningstiden för investeringarna i de olika fallstudierna ligger på 1-2 år. Du kan läsa mer om resultaten från förstudien i broschyren "Nya affärsmöjligheter för lantbruket".

Broschyr: Nya affärsmöjligheter för lantbruket (pdf) Länk till annan webbplats.

Projektledning och finansiering

Förstudien drevs av Länsstyrelsen Skåne, RISE, HIR Skåne, Skånes kommuner och konsultfirman Seniorit. Projektet finansierades av Energimyndigheten och pågick 1 december 2020–31 januari 2023.

Småskalig resurs med utmaningar

Idag finns det inte en färdig kommersiell lösning för att införa användningen av virtuella kraftverk på lantbruk. Utmaningarna handlar bland annat om att:

  • Lantbruk är generellt relativt småskaliga, jämfört med andra aktörer på marknaden. Därför behövs nya lösningar för lantbruk och samverkan mellan flera gårdar. Genom att binda samman (aggregera) flera små elanvändare och elproducenter finns det möjlighet för mindre aktörer att verka på denna marknad.
  • De ekonomiska förutsättningarna för lantbruken är goda i form av korta återbetalningstider och möjlighet att få nya intäkter för redan existerande system. Nackdelen är att intäkterna är relativt små i förhållande till lantbrukens huvudsakliga verksamhet.

Vad händer nu?

Vi undersöker nu möjligheterna till ett fördjupande projekt för att demonstrera virtuella kraftverk i riktig miljö, hitta lösningar på utmaningarna ovan och skapa förutsättningar för en kommersiell utveckling av virtuella kraftverk för lantbruk.

Är du lantbrukare och är intresserad av att delta? Hör av dig!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss