Investeringsstöd för nya jobb

Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Företagsstödet till nya jobb på landsbygden finns till för att uppmuntra företag att utveckla eller bredda sin verksamhet, och på så sätt skapa fler jobb. Du kan till exempel få stöd för att bygga en ny anläggning eller köpa ny fast utrustning. Investeringen ska leda till ökad sysselsättning inom företaget.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd om du driver ett företag på landsbygden och din investering inte har direkt koppling till jordbruksverksamhet. Du kan söka om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag eller om du driver ett annat företag på landsbygden som omsätter högst 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioritering

Person iklädd gummistövlar, gåendes i trädgårdslandet, hållandes ett knippe nyskördade morötter

Länsstyrelsen Skåne prioriterar företag som har sin verksamhet inom prioriterat område. Se rödmarkerat område på kartan i bild.
Vi vill även prioritera investeringar som bidrar till att företag kan bli lönsamma på lång sikt och därmed kan bevara och skapa arbetstillfällen på landsbygden.
Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som bidrar till att samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer.          

Om du investerar i:
  • att bygga eller rusta upp en anläggning
  • produktionsutrustning
Då kan du få stöd för:
  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning, ny produktionsutrustning.
  • köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggningar anläggning.
  • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om detta direkt kan kopplas till investeringen.
  • inköp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara om detta direkt kan kopplas till investeringen.
Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för.
Observera att begagnat material, inredning eller utrustning är inte stödgrundande.

Hur stort är stödet?

Du kan 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Sök stödet i Jordbruksverkets e-tjänst.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. Hos Jordbruksverket får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt