Miljömål i lantbruket

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Skånska åtgärder för att nå miljömålen

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram som visar riktningen för det fortsatta arbetet i länet. För varje åtgärd framgår vem som bör genomföra åtgärden. Åtgärderna ska påbörjas och helst genomföras under programperioden som är 2016-2020.

Åtgärdsprogrammet innehåller 77 åtgärder, fördelade på fem skånska utmaningar, som anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne:

  • Hållbara transporter
  • Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag
  • Hushållning med mark- och vattenresurser
  • Skydd av natur- och kulturvärden
  • Hållbar konsumtion

Läs programmet:

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020PDF

 

Når vi miljömålen i Skåne?

Varje år bedömer Länsstyrelsen Skåne om vi kommer att nå miljökvalitetsmålen i tid. Till vår hjälp använder vi bland annat statistik som kallas miljömålsindikatorer och resultat från miljöövervakning. Vi beskriver vad som gjorts under året och analyserar vad som mer behöver göras. För tolv av målen bedömer vi om målen kommer att nås i tid och om utvecklingen är positiv eller negativ.

Vi bedömer att inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå kommer att nås till år 2020 i Skåne. Bedömningarna är desamma som i förra årets uppföljning för samtliga bedömda miljökvalitetsmål.

Länsstyrelsen Skåne ger årligen ut rapporten Miljötillståndet i Skåne, baserad på bedömningarna av miljömålen. Från och med år 2018 är rapporten digital.

Rapporten Miljötillståndet i Skåne finns på Skanesmiljomal.infolänk till annan webbplats

Andra webbplatser med information om läget för miljömålen:

Stöd och bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Här kan du hitta mer stöd i arbetet.

Var finns pengarna? - Stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen

Hållbar landsbygdsutveckling

Landsbygden har stora möjligheter att driva utvecklingen mot ett hållbart Skåne. För att lyfta fram dessa möjligheter och inspirera till handling arrangerades konferensen ”Framtidens landsbygd” den 21 november 2018. Dagen bjöd på ny kunskap om våra miljö- och klimatutmaningar kombinerat med föreläsningar och goda exempel inom områden som cirkulär ekonomi, lokal mat, fossilfria energilösningar, kompetensförsörjning, digitalisering och hållbara transporter på landsbygden. Du kan ta del av material från konferensen nedan.

Konferensen var ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Landsbygdsnätverket, LRF Skåne, Region Skåne, Hushållningssällskapet och LEADER Skånes Ess.

Agenda 2030 – så lite tid, så mycket att göra. Erik Westholm, professor emeritus, SLU och regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.
Presentation Erik Westholm (pdf)PDF
Film med Erik Westholms presentation (youtube)länk till annan webbplats

Kunskapsbristen kring miljö, klimat och livsmedelsproduktion - Väckte landsbygdsentreprenören! Jens Thulin, bonde och rådgivare cirkulär affärsutveckling, Vismarlövsgården och Godsinlösen Nordic AB.
Presentation Jens Thulin (pdf)PDF
Film med Jens Thulins presentation (youtube)länk till annan webbplats

Framtidens arbetsmarknad
Jobben finns i maten – men hur ska vi hitta arbetskraften? Jan Andersson, Arbetsförmedlingen.
Grön arbetsförmedling - Erfarenheter och utmaningar med att matcha nyanlända till jobb i Gröna näringen. Christer Yrjas, Hushållningssällskapet Skåne.
Presentationer Framtidens arbetsmarknad (pdf)PDF
Mentimeterresultat Framtidens arbetsmarknad (pdf)PDF
Film med Christer Yrjas och Jan Andersson (youtube)länk till annan webbplats

Hållbar konsumtion och byutveckling
Byn som äger - om lokal, social och finansiell mobilisering i Röstånga. Nils Phillips, Röstånga Tillsammans. Presentation Röstånga Tillsammans (pdf)PDF
Det Goda Livet - projekt för hållbara familjer i en hållbar framtid. Lisa Necksten, Hållbar Utveckling Skåne, Familjen Lottsfeldt, Ludvigsborg. Presentation Det Goda Livet (pdf)PDF
Mentimeterresultat Hållbar konsumtion och byutveckling (pdf)PDF

Landsbygden levererar fossilfritt
Fossilfri växthusodling av Österlentomater – miljövänligt och ekonomiskt lönsamt. John Orelind, Orelunds gård. Presentation Orelund (pdf)PDF
Simris – ett fossilfritt och självförsörjande lokalt energisystem. Pauline Ahlgren, Eon. Presentation Simris (pdf)PDF
Mentimeterresultat Landbygden levererar fossilfritt (pdf)PDF

Landsbygdens roll i klimatomställningen
Martin Hedberg, meteorolog på Polyfuture Institute SWC. Tidigare meteorolog på SVT och i Försvarsmakten. (Film kommer.)

Digitalisering för hållbarhet
Veberöd, Sveriges första Smarta by för landsbygdsutveckling. Jan Malmgren, Byutveckling AB.
Presentation Veberöd (pdf)PDF
Film med Jan Malmgren (youtube)länk till annan webbplats

Smart och lokal mat
Från utfiskade hav till levande landsbygd - Gårdsfisk ger möjlighet till en ny livsmedelsgren. Johan Ljungquist, Gårdsfisk.
Lokal mat utan mellanhänder. Albin Ponnert, Local Food Nodes.
Mentimeterresultat Smart och lokal mat (pdf)PDF

Framtidens kollektivtrafik på landsbygden
Utveckling av kollektivtrafik på Skånes landsbygd. Skånetrafiken; Självkörande bussar – och andra lösningar för landsbygdstrafik i Sjöbo och Tomelilla. Frida Tiberini, Sjöbo kommun; Kollektivtrafik "on demand". Fredrik Pettersson, K2 och Lunds universitet.
Presentation (pdf)PDF
Mentimeterresultat (pdf)PDF

Kontakt