Landshövdingefonderna

Stiftelsen Landshövding Per Westlings Fond har funnits sedan 1961 och stiftelsen Landshövding Bengt Petris Fond har funnits sedan 1973. Båda stiftelserna inrättades som resultat av insamling av medel i samband med respektive landshövdings 60-årsfirande.

Enligt fondbestämmelserna i Per Westlings fond delas årligen avkastningen ut till allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom ”gamla” Kristianstads län.

Enligt fondbestämmelserna i Bengt Petris fond delas årligen avkastningen ut för att stödja länets näringsliv, industri, jordbruk m.m. samt andra allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom ”gamla” Kristianstads län.

Till allmännyttiga ändamål räknas exempelvis välgörande, konstnärlig, kulturell eller därmed jämförlig verksamhet, även sådana som främjar vetenskaplig forskning och dylikt.

Ansökan och utbetalning

Besked om utdelning lämnas under december månad då även eventuella utbetalningar sker. Ingen särskild ansökningsblankett behövs. Ansökan får inte avse enskilt ändamål.

Skriftlig ansökan för respektive stiftelse ska ha kommit in senast den 31 augusti. Av ansökan ska framgå vilken stiftelse som avses, en kort beskrivning av syfte och mål, vilket belopp du söker samt namn, telefonnummer, fullständig adress och ev. e-postadress.

Ansökan skickas till fondernas sekreterare:

Landshövdingefonderna
att. Marita Svensson
Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

eller via mail till Marita Svensson

Styrelse och ledamöter

Nuvarande styrelse för båda stiftelserna är Östen Gunnarsson (ordförande), Sven Fajersson, Leif Nyberin och Ann-Christine Lundkvist.

Utdelningar 2023

Från Bengt Petris fond delas ut sammanlagt 187 000 kronor till följande:

Nordöstra Skånes Fågelklubb

Kulturföreningen aRt castle

Café David, Skåne Stadsmission

Albo Härads Hembygdsförening

Gösta Werner Sällskapet

OWL Event

Kivik Tång

Fjälkinge Scoutkår

Från Per Westlings fond delas ut sammanlagt 70 000 kronor till följande:

Vattenrikets Vänner

Villands Härads Hembygdsförening

Ars Divina Nordöstra Skånes Moderna Museum

Stiftelsen Ifö-verkens Industrimuseum

Näsums Hembygds- och Fornminnesförening

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss