Publiceringsdatum: 29 april 2019

Var försiktig och minska risken för bränder

Brandrisk i Skåne - Håll koll på vad som gäller i din kommun

Vid all eldning gäller det att vara försiktig och följa eventuella förbud och uppmaningar som kommunen eller räddningstjänsten utfärdat.

Var försiktig om du ska elda, grilla eller utföra andra aktiviteter som skapar öppen låga eller gnistor i anslutning till skog eller mark, så att eld kan spridas i terrängen.

Det är du som har ansvar om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Håll dig informerad

Du kan ta del av information om vad som gäller hos dig och om det råder eldningsförbud på din kommuns webbplats.

Kontakt