Publiceringsdatum: 29 maj 2018

Eldningsförbud

Skylt om eldningsförbud.

Det råder eldningsförbud i hela länet på grund av mycket hög brandrisk i skog och mark. Var extra försiktig för att minska risken att orsaka en brand.

Alla kommuner i Skåne har sedan fredag den 23/5 utfärdat eldningsförbud.

MSB manar till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk

Det är extremt stor brandrisk i flera större områden i Sverige och det råder eldningsförbud på många platser i landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar därför i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

Se hela MSBs myndighetsmeddelande på deras webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt