27 feb 2020 klocka 13.00 - 15.00

Informationsträff utvecklingsmedel mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Folksamling på torg fotad ovanifrån

Nu är utlysningen ute för att ansöka om utvecklingsmedel för arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Länsstyrelsen håller en informationsträff om utvecklingsmedlen. Det är ett tillfälle för att ställa frågor och få information om bakgrunden till utlysningen, verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, hur projektansökan fylls i och vilka tidigare projekt som beviljats medel. Länsstyrelsen kommer då även att informera om statsbidrag på integrationsområdet.

VAR: Länsstyrelsen Skåne, Skomakaregatan 5, Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt