31 jan 2020 klocka 09.00 - 12.00

Transinkluderande jämställdhetsarbete

Ett jämställt Skåne

Välkomna på årets första nätverksträff och release av RFSL:s material ”Oavsett kön? - En handbok för arbete med jämställdhet och trans”.

Under ett års tid har RFSL drivit ett projekt för att undersöka och ta fram metoder för jämställdhetsarbete som inkluderar transpersoner. De har hållit workshops med offentliga aktörer, myndigheter och civilsamhället, genomfört undersökningar och utvecklat metoder och arbetssätt. Resulterat är ett metodmaterial som nu finns tillgängligt för alla som arbetar med de här frågorna.

Vi bjuder in till lanseringen där RFSL kommer att berätta mer om utmaningar och lösningar för ett transinkluderande jämställdhetsarbete och vi alla får möjlighet att utbyta erfarenheter att arbeta inkluderande med jämställdhet i Skåne.

InbjudanPDF

Antal platser är begränsat, deltagare från organisationer anslutna till Ett Jämställt Skåne och de som bidragit till materialet har företräde. 

VAR: Länsstyrelsen Skåne, ingång Skomakaregatan 5, Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt