12 nov 2019 klocka 09.00 - 15.30

Välkommen till kurs - Grundkurs i ekologisk växtodling

Fältkant åkerlandskap

Kursen ger grunderna i ekologisk växtodling och rustar deltagaren att ta beslut om omläggning till ekologisk odling.

Kursen riktar sig till lantbrukare och är en heldagskurs. Under dagen tar vi upp regler, omläggning och stöd inom ekologisk produktion. Vi pratar också om växtföljd, växtnäring, växtskyddogräs, jordbearbetning och ekonomi.


Medverkar gör:

  • Marcus Olsson, HS Certifiering
  • Kerstin Andersson, Rådgivare; HIR Skåne
  • Per Modig, Rådgivare; HIR Skåne

Avgift: 500 kr inkluderar fika och lunch. Faktureras efter kursens avslut.

Frågor:

Mia Davidsson, 010-224 15 17 mia.davidsson@lansstyrelsen.se eller Kerstin Andersson, 070–8161026, kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se


Välkommen med din anmälan senast den 6 november!


Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

VAR: Skånesemin, Råby 2003, Hörby

KOSTNAD: 500 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 nov 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt