10 dec 2019 klocka 09.00 - 15.00

Spridningskonferens för MILSA 2.0

Tre personer som sitter på en bänk i staden och pratar. Foto: Camilla Zilo

Välkommen till en spridningskonferens för
forskningsprojektet MILSA 2.0 - stödplattform för migration och hälsa på Malmö universitet.

Under dagen kommer de resultat som tagits fram genom forskningen i projektet att presenteras. Dagen kommer även att innehålla möjligheter till att diskutera hur vi tillsammans kan använda kunskapen i det fortsatta utvecklingsarbetet.

MILSA 2.0 är ett forskningsprojekt med fem delstudier som har fokus på nyanlända barns, kvinnors och mäns hälsa. Projektet ägs av Malmö universitet i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Uppsala universitet, Region Skåne, skånska kommuner, Lunds universitet och Nätverket idéburen sektor Skåne. Projektet finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden. MILSA 2.0 är en del av utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne. Läs mer om Partnerskap Skåne och MILSA på www.partnerskapskane.selänk till annan webbplats

Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med målgruppen nyanlända barn och vuxna.

Program:

09.00 Fika och registrering

09.30 Inledning

Anders Kottorp, dekan vid Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Malmö universitet
Slobodan Zdravkovic, projektansvarig för MILSA 2.0, Malmö universitet
Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig för Partnerskap Skåne och MILSA, Länsstyrelsen Skåne

Integration och hälsa - en fråga om fred

Dr Johan Schaar, Expertgruppen för Biståndsanalys och Stockholm International Peace Research Institute

Nyanlända barn och ungas rätt till hälsa och delaktighet

Linda Jönsson, integrationsutvecklare Länsstyrelsen Skåne

MILSA 2.1 Hälsosituationen hos nyanlända barnfamiljer i etableringsprocessen

Elisabeth Mangrio, lektor vid Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö universitet

MILSA 2.3 Hälsa och hälsorelaterade faktorer bland nyanlända ungdomar

Peter Gladoic Håkansson, docent i ekonomisk historia, Malmö universitet

Utveckling av mottagandet av nyanlända barn och deras vårdnadshavare i Skåne

Lovisa Gentz, projektledare Kristianstads kommun
Peter Hillve, projektledare Hässleholms kommun

Kort paus

Betydelsen av samhälls- och hälsokommunikation för tillit och integration

Ziad Jomaa, enhetschef för samhälls- och hälsokommunikation i Skåne, Länsstyrelsen Skåne

MILSA 2.4 Välkommen till Skåne
Ragnar Westerling, professor vid Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet

12.45-13.30 Lunch

Ny kunskap om förutsättningarna för hälsa under och efter etablering

Anna Bjärenlöv, chef för Enheten för samhällsanalys, Region Skåne

MILSA 2.2 och 2.5 Kartläggning och uppföljning av hälsa och hälsorelaterade faktorer hos nyanlända - under och efter etableringsprocessen

Slobodan Zdravkovic, docent i folkhälsovetenskap, Malmö universitet

Dialog och reflektion

Anette Agardh, professor vid Avdelningen för socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet,
Ulrika Jerre, enhetschef Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne
Mehran Najafi, samordnare Etableringsuppdraget Skåne, Arbetsförmedlingen
Mattias Larsson, verksamhetschef, Nätverket idéburen sektor Skåne
Rebecka Berglund, enhetschef, Vårdcentralen Törnrosen Filial Flyktinghälsan
Caisa Lindfors, utvecklare kulturarv, Region Skåne
Annie Niubó, utvecklingsstrateg, Eslövs kommun

15.00 Fika och fortsatta samtal

För mer info och programPDF

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Malmö universitet, aulan för fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 dec 2019

Anmäl dig

Kontakt