19 nov 2019 klocka 08.30 - 16.30

Välkommen till kurs - Certifierad ekologisk äppelodling i praktiken

Fältkant åkerlandskap

Kursen är uppdelad på tre tillfällen och hålls på Stora Juleboda gård utanför Degeberga. Medverkar gör Marcus och Anna Callenbring som bor på gården, samt Per Odén och Kimmo Rumpunen som båda kommer från SLU, Alnarp. Kursen kommer att beröra allt från åtgärder före plantering till marknad och förädling, se nedanstående schema för de olika dagarna.

Samtliga dagar har dessa hålltider:
Start kl. 8:30, fika 10:00-10:20, Lunch 12:30-13:15, fika 15:00-15:15 och slutar 16:30.

Dag 1, 19 november:

 • Inledning
 • Certifierad ekologisk fruktodling, KRAV-, EU-ekologisk- och Demeter-regelverkens viktigaste likheter och skillnader. Jämförelse med konventionell IP-Sigill certifierad odling. Resthalter.
 • Olika typer av odlingsdesign; tätplantering, permakultur.
 • Anläggning av odling
 • Före plantering; odlingstekniska åtgärder. Dränering, plöjning, harvning, ogräsrensning, grundgödsling. Vattentäkt och bevattningssystem. Spaljesystem. Planteringens design, väderstreck, vind, vindskydd. Stängsling, skydd mot hare, vattensork mm.
 • Plantering
 • Val av odlingsmaterial. Plantskola, egna inokuleringar. Planteringstidpunkt, behandling av träd före plantering. Planteringsmaskin eller förberedd spalje.
 • Anläggningskostnader tätplantering.
 • Övning; Planera Din egen odling
 • Gemensam diskussion, frågor

Dag 2, 3 december:

 • Val av odlingsmaterial. Sortval, grundstammar, pollinering, pollineringsträd eller produktionsträd för pollinering.
 • Odlingens skötsel under året.
 • Hantering av ogräs, mekaniska alternativ, fräsar, hetvatten. • Växtskydd mot skadeorganismer, svamp, insekter och spindeldjur, prognosverktyg.
 • Feromoner och kairomoner.
 • Stimulering av biologisk mångfald. Nyttodjurens betydelse.
 • Demonstration av utrustningar, växtskyddspruta, fräsar, hetvatten.

Dag 3, 15 januari:

 • Näringsbalanser, gödselmedel. Hållbar produktion.
 • Skördeförberedelser.
 • Skördetekniker.
 • Hantering efter skörd, lagring.
 • Förädling av äppelprodukter, must, cider

Medverkar gör:

 • Marcus och Anna Callenbring, Stora Juleboda Gård
 • Per Odén, Professor, SLU Alnarp
 • Kimmo Rumpunen; forskare och växtförädlare SLU Alnarp/Balsgård
 • Johan Ascard; samordnare och rådgivare, Jordbruksverket


Tid och plats: 19 november och 3 december 2019 samt 15 januari 2020, kl. 8.30 – 16.30 Stora Juleboda Gård, Degeberga

Avgift: 350 kr per kurstillfälle, inkluderar fika och lunch. Faktureras efter kursens avslut.

Frågor och anmälan: Mia Davidsson, 010-224 15 17 mia.davidsson@lansstyrelsen.se

Välkommen med din anmälan senast den 12 november!

VAR: Stora Juleboda Gård, Degeberga

KOSTNAD: 350 kr per kurstillfälle, inkluderar fika och lunch

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 nov 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt