15 nov 2019 klocka 08.30 - 12.00

Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande unga i utsatthet och beroende 

Foto: Camilla Zilo

Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Kunskapscentrum för Migration och Hälsa, Region Skåne, bjuder in till en förmiddag där det presenteras kunskap om målgruppens förutsättningar och behov samt hur vi tillsammans kan stödja målgruppen.

Flickor och pojkar som flytt ensamma till Sverige utan omsorgsgivare löper större risk att hamna i utsatta situationer om de möter ytterligare påfrestningar, såsom avslag på asylansökan, frekventa ofrivilliga flyttningar och åldersuppskrivningar.

Dessa ungdomar och unga vuxna riskerar hemlöshet och uteblivet stöd från samhället. Dessutom beskriver de psykisk och fysisk ohälsa relaterad till både tidigare svåra upplevelser och nuvarande utsatt livssituation. Såväl vårdpersonal, kommunanställda som frivilliga organisationer möter och erbjuder vård och stöd på olika nivåer till denna grupp. Särskilt har beroende av alkohol och olika narkotikapreparat påtalats som en konsekvens av psykisk ohälsa och ett liv i en utsatt miljö.

Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Kunskapscentrum för Migration och Hälsa, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne bjuder in till en förmiddag då det presenteras kunskap om målgruppens förutsättningar och behov och hur vi tillsammans kan stödja målgruppen. Vi får ta del av några praktiska exempel på olika verksamheter med fokus på stödjande och förebyggande arbete.

Inbjudan och programPDF

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Jubileumsaulan,SUS i Malmö, Jan Waldenströmsgata 1-5.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt