11 okt 2019 klocka 09.00 - 15.00

Trädens betydelse i odlingslandskapet

Stubbskottsäng Foto: Hjalmar Dahm

Stubbskottsäng Foto: Hjalmar Dahm

Lär dig mer om biologisk mångfald knuten till träd i hävdade miljöer. Vad har de olika trädslagen användes till inom skånsk tradition? Hur sköts en hagmark, löväng eller skottskogsäng? Hur kan biologiska värden öka med faunadepåer, mulmholkar och veteranisering av träd.

Som en röd tråd genom kursen förklaras hur stora delar av den biologiska mångfalden knuten till ädellövskogen har levt kvar i odlingslandskapets träd och hur man bäst bevarar dessa. Kontinuitet av olika substrat och hur man genom olika åtgärder såsom veteranisering kan överbygga brister i trädkontinuiteten. Trädens betydelse som kolbindare och funktion klimatmässigt tas också upp.
Kursledare - Anders Ekstrand.

Vi börjar med kaffe 09.00 och avslutar ca 15.00

Anmäl dig senast den 7/10 till:
Kamilla Persson, 010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se

Avgift: kursen är kostnadsfri

Praktiskt och bra att veta om dagen:
Kursen genomförs tillsammans med Stiftelsen Hörjelgården som också bjuder alla kursdeltagare på enklare förtäring under dagen.
Lunchen består av smörgås med tillbehör och för dem av er som inte önskar eller tål detta uppmanas att ta med egen lunchmat. Tyvärr har vi inte möjlighet att servera några alternativ.
Vi kommer att vara ute en del så tänk "kläder efter väder".


Välkommen med din anmälan!


Aktiviteten är delfinansierad med EU- medel via Länsstyrelsen i Skåne.

VAR: Hörjelgården, Lövestad

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 okt 2019

Kontakt